Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, joulukuu

Julkaistu: 29.10.2020

Kivihiilen kulutus väheni 34 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni tämän vuoden tammi-syyskuussa 34 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 1,1 miljoonaa tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 29 petajoulea. Tammi-syyskuussa kivihiiltä kului 62 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Vuoden kolmannella neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 35 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kivihiilen käytön väheneminen jatkoi samalla tasolla kuin vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa myös kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Yksittäisten tilastovuosien välistä eroa voivat selittää säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kivihiilivarastot olivat syyskuun lopussa 2,0 miljoonaa tonnia, mikä vastasi 8 prosentin nousua kesäkuun varastojen suhteen. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 11 prosenttia pienemmät.

Vuonna 2019 kivihiiltä kului 2,383 miljoonaa tonnia. Vuoden 2019 lopulliset kivihiilen käyttötiedot on päivitetty liitetaulukkoon 1 ja tietokantataulukoihin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. syyskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/09/kivih_2020_09_2020-10-29_tie_001_fi.html