Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2011

Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2011, Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2011/kans_2011_2012-05-10_kuv_001_sv.html