Suomen virallinen tilasto

Kansantalouden materiaalivirrat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotimainen materiaalien kulutus laski kolme prosenttia edellisestä vuodesta
3.12.2020
Suomesta otettiin vuonna 2019 käyttöön luonnonvaroja 178 miljoonaa tonnia. Määrä oli 2010 - luvun pienin, yli kuudenneksen vähemmän kuin vuonna 2013 määrän ollessa korkeimmillaan. Vuosien 2017 - 2018 tasoon verrattuna laskua oli huomattavasti vähemmän, runsaan prosentin.

Kuvaus: Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Tämä ainemäärä sekä sen suhde muihin kansantalouden kokonaissuureisiin kuvaa kansantalouden materiaaliriippuvuutta ja taloudellisen toiminnan ympäristöön kohdistamaa painetta. Erityinen huomio on kiinnittynyt bruttokansantuotteen ja sen tuottamiseksi tarvittavan ainemäärän suhteen kehityskulkuun. Kansantalouden materiaalivirrat -tilastossa eri ainevirtojen kuten kiven, öljyn, puun käyttömäärät on laskettu yhteen. Yhteenlaskusta seuraa kuitenkin, etteivät materiaalivirtatilinpidon kokonaissuureet suoraan kerro taloustoimien aiheuttaman ympäristökuormituksen voimakkuutta tai laatua.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, materiaalivirrat, piilovirrat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kansantalouden materiaalivirrat -tilaston julkaiseminen alkaa
10.11.2011
Tilastokeskus ryhtyy tuottamaan uutta Kansantalouden materiaalivirrat -tilastoa, jonka ensimmäinen viiteajanjakso on 2010 ja julkaisuajankohta 15.11.2011.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden materiaalivirrat [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-1262. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kanma/index.html