Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.9.2019

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 135,7 miljardia euroa vuoden 2019 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 4,4 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä erityisesti työeläkelaitosten sijoitusrahasto-osuuksien hallussapitovoittojen sekä niiden positiivisten netto-ostojen johdosta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisen neljänneksen tasosta 1,3 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -65,5 miljardia euroa. Varat kasvoivat 6,0 miljardia euroa varsinkin siirtokelpoisten talletusten kannan kasvusta johtuen. Velat kasvoivat 4,7 miljardia euroa pääosin lyhytaikaisen velkapaperikannan nousun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat laskivat -4,3 miljardiin euroon. Varat laskivat 0,1 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat 0,1 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 19,4 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 203,3 miljardia euroa. Kasvua työeläkeyhtiöiden nettorahoitusvaroissa oli 3,5 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Toisen kvartaalin hallussapitovoitot olivat rahasto-osuuksien osalta 1,6 miljardia euroa ja lisäksi niiden netto-ostot olivat 2,0 miljardia euroa positiiviset. Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,1 miljardia euroa erityisesti talletuskannan laskun johdosta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2019/02/jyrt_2019_02_2019-09-27_tie_001_fi.html