Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.9.2013

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat hieman vuoden 2013 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, olivat 111,1 miljardia euroa vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat neljänneksen aikana 1,2 miljardilla eurolla. Kasvu selittyy pääosin valtionhallinnon varojen lisääntymisellä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä alimmilleen notkahtaneet valtionhallinnon nettorahoitusvarat lisääntyivät toisella neljänneksellä 1,5 miljardilla eurolla lähinnä talletusvarojen kasvun myötä. Valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat kesäkuun lopussa -42,1 miljardia euroa, mikä vastaa melko tarkasti vuodenvaihteen tasoa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat toisen neljänneksen aikana 154,0 miljardista eurosta 153,1 miljardiin euroon hallussapitotappioiden myötä. Neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastot siirsivät varojaan käteistalletuksiin ja lisäsivät etenkin joukkovelkakirjalainojen omistuksia. Kahdella edellisellä neljänneksellä voimakkaasti lisääntyneet sijoitukset rahasto-osuuksiin kääntyivät nyt laskuun.

Paikallishallinnon rahoitusvarat kasvoivat vajaalla miljardilla eurolla vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana. Pääosa kasvusta selittyy lainasaamisten ja käteistalletusten lisääntymisellä. Kun vastaavasti paikallishallinnon velat kasvoivat vain 0,5 miljardia, parani nettorahoitusasema 0,4 miljardilla eurolla.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2013/02/jyrt_2013_02_2013-09-30_tie_001_fi.html