Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Yritysten strategiat ja innovaatiotoiminta

Tutkimuksen yhtenä taustakysymyksenä tiedusteltiin sitä kuinka tärkeitä tietyt strategiat olivat yrityksen toiminnassa vuosina 2014–2016.

Yrityksistä esimerkiksi 89 prosenttia vastasi olemassa olevien tavaroiden ja palveluiden parantamisen olleen strategiana merkitykseltään suuri tai kohtalainen. Näin arvioineista kaikkiaan 46 prosenttia toi markkinoille tuote-innovaatioita vuosina 2014–2016, ja 43 prosenttia ilmoitti prosessi-innovaatioista. Kaikkiaan 68 prosenttia ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa.

Yrityksistä, jotka vastasivat tuotteiden parantamisen olleen strategiana merkitykseltään suuri – suuren tai kohtalaisen sijaan, innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuudet olivat tätäkin korkeammat. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden osuus oli 53 prosenttia ja innovaatiotoimintaa ilmoitti kaikkiaan kolme neljästä yrityksestä.

Yritykset, jotka vastasivat täysin uusien tuotteiden tarjoamisen olleen strategiana, innovaatioista ilmoittaminen oli edellisiäkin yleisempää. Mikäli uusien tuotteiden tarjoaminen oli strategiana merkitykseltään suuri, tuoteinnovaatioita ilmoittaneiden osuus oli 72 prosenttia, ja innovaatiotoimintaa oli ollut 86 prosentilla.

Käytännössä yritykset, jotka painottivat strategiassa mainittuja tavoitteita, myös useimmiten raportoivat innovoineensa. Yrityksillä, jotka merkitsivät mainitut strategiat ei-relevantiksi, innovaatiotoiminta oli vähäistä.

Taulukko 2. Yritysten strategiat merkityksen mukaan 2014–2016, osuus yrityksistä

  Strategian
merkitys
suuri tai
kohtalainen
Strategian
merkitys
suuri
Strategian merkitys kohtalainen Strategian
merkitys
vähäinen
% % % %
Olemassa olevien tavaroiden tai palveluiden parantaminen 89,4 50,8 38,6 6,1
Täysin uusien tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen 69,0 28,5 40,5 22,3
Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 77,6 39,9 37,7 15,0
Asiakaskohtaiset ratkaisut 81,7 43,5 38,2 12,3
Alhaiset hinnat 54,7 11,3 43,4 34,6

Taulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys mainitut strategiat merkittäviksi arvioineiden keskuudessa 2014–2016, osuus strategiat merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineista yrityksistä

  Tuote-innovaatioita Prosessi-innovaatioita Tuotteisiin tai prosesseihin liittyvää innovaatio-toimintaa Innovaatio-toimintaa
%
Strategian merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineista
%
Strategian merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineista
%
Strategian merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineista
%
Strategian merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineista
Olemassa olevien tavaroiden tai palveluiden parantaminen 46,2 43,4 61,5 68,2
Täysin uusien tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen 55,2 47,6 68,7 75,1
Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 48,3 44,6 63,3 69,9
Asiakaskohtaiset ratkaisut 45,4 43,3 60,8 68,0
Alhaiset hinnat 40,1 39,5 56,1 63,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 7. Yritysten strategiat ja innovaatiotoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_007_fi.html