Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta

Lähes joka kolmas, 31 prosenttia, tutkimuksen yrityksistä ilmoitti yrityksellä olleen hankintasopimuksia vuosina 2010–2012 tuotteiden tuottamiseksi julkisen sektorin organisaatioille. Teollisuudessa hankintasopimuksia oli joka neljännellä yrityksellä, palveluissa reilulla kolmasosalla.

Valtaosalla yrityksistä, joilla oli hankintasopimuksia, oli sopimuksia kotimaisten julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Hankintasopimuksia tuotteiden tuottamiseksi ulkomaisille julkisen sektorin organisaatioille oli ainoastaan viidellä prosentilla yrityksistä – teollisuudessa kuudella prosentilla ja palveluissa viidellä prosentilla.

Sen lisäksi, että hankintasopimuksia tehtiin enemmän palvelualoilla kuin teollisuudessa, hankintasopimukset olivat yleisempiä suurissa kuin pienissä tai keskikokoluokan yrityksissä.

Vaikka hankintasopimuksia oli lähes joka kolmannella yrityksellä, vain suhteellisen harvoin niiden toteuttamiseen ilmoitettiin liittyneen innovaatiotoimia. Pari prosenttia kaikista yrityksistä (kahdeksan prosenttia yrityksistä, joilla oli hankintasopimuksia) harjoitti innovaatiotoimintaa osana hankintasopimusta niin, että innovaatioita edellytettiin sopimuksessa. Viisi prosenttia yrityksistä (16 prosenttia sopimuksia omanneista) ilmoitti hankintasopimusten toteuttamiseen liittyneistä innovaatiotoimista, vaikka innovaatioita ei edellytetty sopimuksessa.

Hankintasopimuksia ilmoitettiin yleisimmin tietopalvelutoiminnassa ja arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja teknisessä testauksessa ja analysoinnissa. Näillä aloilla reilu kymmenesosa kaikista yrityksistä (noin viidennes sopimuksia omanneista) ilmoitti hankintasopimuksiin liittyneestä innovaatiotoiminnasta, vaikka innovaatioita ei edellytetty hankintasopimuksessa. Hankintasopimukset olivat suhteellisen yleisiä myös muun muassa tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, energia- ja jätehuollossa, televiestinnässä, ohjelmistotoimialalla ja mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen toimialalla. Esimerkiksi televiestinnässä ja ohjelmistoalalla noin joka kymmenes ilmoitti innovaatiotoiminnasta ilman että sopimus edellytti innovaatioita.

Kuvio 15. Hankintasopimukset ja innovaatiotoimintaa 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 15. Hankintasopimukset ja innovaatiotoimintaa 2010–2012, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, 5. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_kat_005_fi.html