Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 38. Organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä

Toimiala Organisaatio-
innovaatioita
Uudet
liiketoiminta-
käytännöt
Uudet menettelyt vastuiden ja päätöksenteon organisoimiseksi Uudet tavat organisoida ulkoiset suhteet
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 11,4 7,1 8,5 5,7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 28,1 19,5 19,6 11,5
Tekstiilien valmistus 21,9 14,0 15,7 3,3
Vaatteiden valmistus 12,9 10,7 10,7 6,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 13,2 5,5 7,7 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 10,1 9,2 7,3 4,2
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 28,7 17,7 21,1 13,3
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 21,6 10,0 14,3 8,8
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 37,6 19,2 29,5 16,7
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31,4 27,9 21,3 15,0
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10,6 7,6 4,7 4,7
Metallien jalostus 28,6 24,5 18,9 11,8
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 19,7 15,1 12,6 8,1
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 40,7 34,8 34,7 17,8
Sähkölaitteiden valmistus 35,1 25,2 28,9 12,8
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 28,7 23,5 21,5 11,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 17,7 15,9 14,1 8,7
Muiden kulkuneuvojen valmistus 23,5 18,7 13,3 11,5
Huonekalujen valmistus 16,0 16,0 9,4 5,3
Muu valmistus 25,4 11,7 17,0 13,5
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10,7 10,7 9,9 3,5
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 23,6 16,1 14,4 10,1
Veden otto, puhdistus ja jakelu 22,2 16,6 13,9 13,9
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 10,6 4,8 9,6 7,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 30,0 21,6 19,6 9,1
Kuljetus ja varastointi 14,9 12,2 12,2 6,9
Posti- ja kuriiritoiminta 6,2 3,7 6,2 6,2
Kustannustoiminta 25,5 19,3 21,2 14,6
Televiestintä 45,0 34,1 32,0 30,7
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 48,7 33,8 39,1 12,6
Tietopalvelutoiminta 53,0 46,3 39,6 24,2
Rahoituspalvelut 28,2 17,7 22,9 5,0
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 30,0 24,6 25,3 16,6
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 30,6 30,6 22,3 8,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 27,0 19,0 20,2 12,4
Kaikki toimialat 24,7 18,4 18,0 9,6
Teollisuus yhteensä 22,3 16,8 15,8 9,3
Palvelut yhteensä 27,1 20,0 20,3 9,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 38. Organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_040_fi.html