Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i maj 2021
23.6.2021
Enligt Statistikcentralen flög totalt 154 939 passagerare via Finlands flygplatser i maj 2021, vilket var mångfaldigt fler än året innan, men fortfarande 93 procent färre än i maj 2019. Den exceptionellt stora relativa ökningen av antalet passagerare jämfört med året innan beror på att flygtrafiken rasade till följd av COVID-19-pandemin året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 125 042 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 29 897. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 81 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html