Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i augusti 2021
22.9.2021
Enligt Statistikcentralen flög totalt 523 050 passagerare via Finlands flygplatser i augusti 2021, vilket var 57 procent fler än året innan, men fortfarande 77 procent färre än i augusti 2019. Den exceptionellt stora relativa ökningen av antalet passagerare jämfört med året innan beror på att flygtrafiken rasade till följd av covid-19-pandemin våren 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 445 115 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 77 935. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 85 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html