Avoimet työpaikat tilasto siirtyy uuteen suuralueluokitukseen vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Avoimet työpaikat tilasto siirtyy uuteen suuralueluokitukseen vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisempien julkaisujen aluetiedot eivät ole vertailukelpoisia uudistetun suuralueluokituksen kanssa. Uuteen luokitukseen perustuvia aluetietoja löytyy vuodesta 2010 alkaen StatFin-tietokannan taulukosta "035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan". Lisää tietoja uudesta suuralueluokituksesta löytyy Tilastokeskuksen kotisivuilta.

Avoimet työpaikat tilaston julkaisuja vuosilta 2010–2011 on korjattu. Kyseisten julkaisujen aluetietoja esittävät liitetaulukot ja kuvio 5 viittaavat suuralueluokitukseen, vaikka tiedot olivat lääniluokituksen mukaisia. Taulukoiden ja kuvion korjaukset eivät vaikuta julkaistuihin lukuihin.

 


Päivitetty 16.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/atp_2012-05-16_uut_001.html