Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Förtjänstnivåindex 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden