Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2021

Bostadsaktiebolagens skötselkostnader sjönk år 2020

År 2020 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader i genomsnitt 4,43 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna sjönk med 1,6 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2019 - 2020

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2019 - 2020
Service och underhåll innehåller drift och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning och avfallshantering. Övriga kostnader innehåller förvaltning, el och gas, skadeförsäkring och övriga skötselkostnader.

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 5,01 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket är 1,2 procent lägre än året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 23,6 procent, utgjordes av reparationer. Uppvärmningskostnadernas andel av skötselkostnaderna var 20,0 procent och vattenanvändningens andel 8,0 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,65 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket är en minskning med ungefär 1,9 procent från året innan. Uppvärmningskostnaderna sjönk i flervåningshus och radhus totalt med 9,5 procent.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes av skötselvederlag. År 2020 var de i genomsnitt 4,10 euro per kvadratmeter i månaden, när delägarprestationer av engångsart är inkluderade. Skötselvederlagen ökade med 0,7 procent jämfört med år 2019. Skötselvederlagens andel av flervåningshusbolagens egentliga intäkter var 84,7 procent. Hyrornas andel var 5,2 procent och bruksavgifternas 9,5 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus steg med 1,3 procent från år 2019.


Källa: Bostadsaktiebolagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tie_001_sv.html