Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2016 0,7 0,6 0,1
11/2016 -0,6 -1,1 0,5
12/2016 -0,8 -0,5 -0,3
01/2017 0,6 -1,1 1,7
Huvudstadsregionen 10/2016 1,2 1,6 -0,4
11/2016 -1,2 -0,9 -0,3
12/2016 0,5 0,1 0,4
01/2017 0,4 -0,6 1,0
Övriga landet 10/2016 0,3 -0,2 0,5
11/2016 -0,1 -1,3 1,2
12/2016 -1,9 -1,0 -0,9
01/2017 0,8 -1,5 2,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2016 1,2 1,2 0,0
11/2016 1,0 0,5 0,5
12/2016 0,2 0,4 -0,2
01/2017 1,3 -0,1 1,4
Huvudstadsregionen 10/2016 2,7 3,2 -0,5
11/2016 2,6 2,9 -0,3
12/2016 2,2 1,9 0,3
01/2017 4,3 3,4 0,9
Övriga landet 10/2016 -0,2 -0,6 0,4
11/2016 -0,4 -1,6 1,2
12/2016 -1,7 -1,0 -0,7
01/2017 -1,4 -3,3 1,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/02/ashi_2017_02_2017-03-28_rev_001_sv.html