Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, december

Aktiebostadspriser 2013, mars

2013
mars
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik