Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Röstberättigade och kandidater efter modersmål (de största språkgrupperna) i välfärdsområdesvalet 2022, %

Röst-
berättigade
Kandidater % av
röst-
berättigade
Totalt 3 933 548 10 584 0,3
INHEMSKA
SPRÅK
TOTALT
3 681 438 10 353 0,3
finska 3 502 937 9 845 0,3
svenska 177 063 502 0,3
samiska 1 438 6 0,4
FRÄMMANDE
SPRÅK
TOTALT
252 110 231 0,1
ryska 51 389 37 0,1
estniska 31 005 21 0,1
Annat språk 169 716 173 0,1

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, kandidaterna och de invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
04 2022, Tabellbilaga 1. Röstberättigade och kandidater efter modersmål (de största språkgrupperna) i välfärdsområdesvalet 2022, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/04/alvaa_2022_04_2022-02-16_tau_001_sv.html