Deltagande i vuxenutbildning 2012, Finländarnas läs- och kulturvanor

2012
Deltagandet i vuxenutbildningen
Offentliggöranden