Julkaistu: 19.4.2016

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lähes 130 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa noin 10 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 800 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 400. Sekä opiskelija- että tutkintomäärät kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2015

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2015

Ammattikorkeakouluopintoja päivä- ja monimuotototeutuksena

Ammattikorkeakoulututkintoa voi opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 106 300 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 23 300 opiskelijaa. Aiemmin ammattikorkeakoulukoulutusta järjestettiin nuorten koulutuksena ja aikuiskoulutuksena.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 53 prosenttia ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 64 prosenttia oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten tekniikan ja liikenteen alalla, 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 86 prosenttia. Toiseksi suurin ala oli naisvaltainen sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jolla opiskeli 29 prosenttia ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Kolmanneksi suurimmalla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskeli 21 prosenttia opiskelijoista.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 32 prosenttia opiskelijoista. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskeli 27 prosenttia ja tekniikan ja liikenteen alalla 24 prosenttia.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 300 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 200 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa, molemmissa noin 9 500 opiskelijaa. Pienin ammattikorkeakoulu on Poliisiammattikorkeakoulu, jossa oli 460 opiskelijaa.

Naiset suorittivat yli 60 prosenttia kaikista tutkinnoista

Ammattikorkeakoulututkinnoista sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin tutkintoja eniten, 34 prosenttia. Niistä naisten suorittamia oli 87 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia. Näistä tutkinnoista neljä viidestä oli miesten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja, 21 prosenttia, suoritettiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Näistä oli naisten suorittamia tutkintoja 67 prosenttia. Kaikista ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat 61 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007–2015

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2007–2015

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 37 prosenttia, ja seuraavaksi eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 24 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 69 prosenttia oli naisten suorittamia.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 900 tutkintoa, ja vähiten Poliisiammattikorkeakoulussa, 30 tutkintoa. Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (210,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2015/akop_2015_2016-04-19_tie_001_fi.html