Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 13.3.2006

Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä kasvoi hieman vuonna 2005

Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli syksyllä 2005 yhteensä 132 800 opiskelijaa. Määrä kasvoi muutamalla sadalla vuodesta 2004. Myös uusien opiskelijoiden määrä nousi hieman edellisvuodesta ja oli nyt 36 900. Vuonna 2005 ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 21 400 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja tai ammattikorkeakoulun jatkotutkintoja oli 200.

Ulkomaalaisia opiskelijoita oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa 4 000, mikä on 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ulkomaalaisista opiskelijoista suurimmat ryhmät olivat edellisvuosien tapaan Kiinan, Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia. EU- ja ETA-maiden kansalaisten osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli noin neljännes. Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrä kasvoi edellisvuodesta 16 prosenttia ja oli hieman alle 600 vuonna 2005.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli 1 100 opiskelijaa vuonna 2005, mikä on 500 enemmän kuin vuonna 2004. Syksystä 2005 lähtien aiempien ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen tilalle tulleita ylempiä amk-tutkintoja on voinut suorittaa kaikilla koulutusaloilla.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opiskelumaakunnittain 2005

Opiskelumaakunta Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Manner-Suomi 36 812 132 428 21 359
Uusimaa 9 483 34 470 5 509
Itä-Uusimaa 426 1 346 202
Varsinais-Suomi 3 070 10 678 1 688
Satakunta 1 701 6 205 985
Kanta-Häme 1 486 5 200 873
Pirkanmaa 2 730 9 925 1 768
Päijät-Häme 1 401 5 677 844
Kymenlaakso 1 139 4 466 747
Etelä-Karjala 928 2 954 462
Etelä-Savo 1 359 4 678 904
Pohjois-Savo 1 864 6 793 1 225
Pohjois-Karjala 1 140 3 985 664
Keski-Suomi 1 911 6 871 1 065
Etelä-Pohjanmaa 1 278 4 559 756
Pohjanmaa 1 497 5 693 813
Keski-Pohjanmaa 476 1 767 260
Pohjois-Pohjanmaa 2 562 9 133 1 298
Kainuu 619 1 876 342
Lappi 1 742 6 152 954
Ahvenanmaa 99 355 38
Ahvenanmaa 99 355 38
Yhteensä 36 911 132 783 21 397

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 13.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2005/akop_2005_2006-03-13_tie_001.html