Julkaistu: 1.10.2004

Ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi edelleen vuonna 2003

Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskeli 129 875 opiskelijaa vuonna 2003. Luku on 2,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2002. Uusia opiskelijoita oli 36 700, joista nuorten koulutuksessa 29 200. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2003 yhteensä 20 600 kappaletta, mikä on noin puoli prosenttia edellisvuotta enemmän. Aikuiskoulutuksessa tutkintojen määrä kasvoi hieman, mutta nuorten koulutuksessa tutkintojen määrä laski.

Eniten opiskelijoita oli Turun ammattikorkeakoulussa, jossa opiskeli 9 100 henkilöä. Koulutusaloittain tarkasteltuna tekniikan ja liikenteen alalla oli eniten opiskelijoita, 33,3 prosenttia kaikista opiskelijoista. Naisten osuus ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoista oli 53,3 prosenttia. Vastaavasti tutkinnon suorittaneista naisten osuus oli 63,2 prosenttia.

 

Ammattikorkeakouluopiskelijat yhteensä, uudet opiskelijat ja tutkinnot opiskelumaakunnittain 2003.

Opiskelumaakunta                 Opiskelijoita Uusia opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Uusimaa 33 794 19 376 9 712 5 695 5 395 3 651
Itä-Uusimaa 1 269 946 407 315 219 162
Varsinais-Suomi 10 243 5 526 2 775 1 605 1 548 993
Satakunta 6 397 3 475 1 553 848 847 554
Kanta-Häme 5 170 2 827 1 359 769 916 524
Pirkanmaa 9 558 4 852 2 433 1 310 1 632 972
Päijät-Häme 5 535 3 097 1 330 790 791 536
Kymenlaakso 4 385 2 112 1 227 623 660 427
Etelä-Karjala 2 857 1 500 867 488 517 323
Etelä-Savo 4 599 2 621 1 402 783 950 628
Pohjois-Savo 7 105 3 643 2 102 1 093 1 117 672
Pohjois-Karjala 3 872 1 860 1 183 571 640 377
Keski-Suomi 6 439 3 400 1 773 926 1 115 652
Etelä-Pohjanmaa 4 355 2 372 1 386 770 695 449
Pohjanmaa 5 627 2 467 1 597 710 763 420
Keski-Pohjanmaa 1 802 920 544 278 236 161
Pohjois-Pohjanmaa 8 570 4 016 2 621 1 334 1 247 723
Kainuu 1 938 1 011 560 305 272 164
Lappi 6 048 3 101 1 795 968 979 599
Ahvenanmaa 312 123 75 40 49 21
             
Yhteensä 129 875 69 245 36 701 20 221 20 588 13 008

 

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 1.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2003/akop_2003_2004-10-01_tie_001.html