Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 20.8.2020

Adoptioiden määrä väheni

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 370 adoptiota. Suomessa syntyneiden lasten adoptioita oli 291 ja ulkomailla syntyneiden 79. Sekä Suomessa että ulkomailla syntyneiden lasten adoptioiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan adoptioita oli 34 vähemmän kuin vuonna 2018.

Adoptiot adoptoidun syntymäpaikan mukaan 1987–2019

Adoptiot adoptoidun syntymäpaikan mukaan 1987–2019

Täysi-ikäisten adoptioita noin neljäsosa kaikista adoptioista

Suomen kaikista vuonna 2019 adoptoiduista henkilöistä tyttöjä oli 186 ja poikia 184. Adoptoiduista oli 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä reilu neljäsosa, mikä on samaa luokkaa kuin viime vuosina. Valtaosa täysi-ikäisinä adoptoiduista oli Suomessa syntyneitä ja kyseessä oli useimmiten perheen sisäinen adoptio. Ulkomailla syntyneiden adoptioissa yli 60 prosentissa tapauksista adoptoitava lapsi oli alle 5-vuotias, kun taas Suomessa syntyneiden adoptioissa vain noin puolet adoptoitavista oli alle 5-vuotiaita.

Etelä-Afrikasta adoptoitiin eniten

Ulkomailla syntyneistä adoptiolapsista suurin osa oli syntynyt Etelä-Afrikassa (25). Seuraavaksi yleisimmät syntymämaat olivat Thaimaa (13 lasta) ja Kolumbia (10 lasta). Noin 52 prosenttia ulkomailla syntyneistä adoptiolapsista oli poikia. Etelä-Afrikka ja Thaimaa ovat olleet yleisimmät adoptiomaat myös edellisvuosina.

Adoptiovanhemmat tyypillisimmin 40–44-vuotiaita

Ulkomailla syntyneiden lasten adoptioista kaksi kolmasosaa oli kahden vanhemman adoptioita. Kotimaisista adoptioista kahden vanhemman adoptioita oli 14 prosenttia. Kahden vanhemman ulkomailla syntyneiden lasten adoptioissa adoptioäiti oli tyypillisimmin 35–39- tai 40–44-vuotias ja adoptioisä 40–44-vuotias.

Kaksi kolmesta adoptiosta perheen sisäisiä

Adoptioista 34 prosenttia (127) oli perheen ulkopuolisia adoptioita ja 66 prosenttia (243) perheen sisäisiä adoptioita. Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli adoptoi puolisonsa biologisen lapsen. Perheen sisäisistä adoptioista 127 tapahtui rekisteröityjen parien tai samaa sukupuolta olevien avioparien perheissä.


Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Adoptiot [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7363. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/adopt/2019/adopt_2019_2020-08-20_tie_001_fi.html