Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.8.2019

Adoptioiden määrä pysyi ennallaan

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomessa tehtiin 404 adoptiota. Suomessa syntyneiden lasten adoptioita oli 309 ja ulkomailla syntyneiden 95. Ulkomailla syntyneiden lasten adoptioita oli 9 vähemmän verrattuna edellisvuoteen, kun taas Suomessa syntyneiden lasten adoptioiden määrä kasvoi 17:llä. Kokonaisuudessaan adoptioita oli 8 enemmän kuin vuonna 2017.

Adoptiot adoptoidun syntymäpaikan mukaan 1987–2018

Adoptiot adoptoidun syntymäpaikan mukaan 1987–2018

Täysi-ikäisten adoptioita hieman aiempaa enemmän

Suomen kaikista vuonna 2018 adoptoiduista henkilöistä tyttöjä oli 212 ja poikia 192. Adoptoiduista 131 oli 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, mikä on hieman isompi määrä kuin aiempina vuosina. Valtaosa täysi-ikäisinä adoptoiduista oli Suomessa syntyneitä ja kyseessä oli useimmiten perheen sisäinen adoptio. Ulkomailla syntyneiden adoptioissa lähes 60 prosentissa tapauksista adoptoitava lapsi oli alle 5-vuotias, kun taas Suomessa syntyneiden adoptioissa vain vajaa puolet adoptoitavista oli alle 5-vuotiaita.

Thaimaasta adoptoitiin eniten

Ulkomailla syntyneistä adoptiolapsista suurin osa oli syntynyt Thaimaassa (22). Seuraavaksi yleisimmät syntymämaat olivat Etelä-Afrikka (13 lasta) ja Kiina (9 lasta). Noin 52 prosenttia ulkomailla syntyneistä adoptiolapsista oli poikia. Thaimaa, Etelä-Afrikka ja Kiina ovat olleet yleisimmät adoptiomaat myös edellisvuosina.

Ottovanhemmat tyypillisimmin 40–44-vuotiaita

Ulkomailla syntyneiden lasten adoptioista kuusi kymmenestä oli kahden vanhemman adoptioita. Kotimaisista adoptioista kahden vanhemman adoptioita oli 16 prosenttia. Kahden vanhemman ulkomailla syntyneiden lasten adoptioissa sekä ottoäiti että ottoisä olivat iältään tyypillisimmin 40–44-vuotiaita.

Kaksi kolmesta adoptiosta perheen sisäisiä

Adoptioista 35 prosenttia (143) oli perheen ulkopuolisia adoptioita ja 65 prosenttia (261) perheen sisäisiä adoptioita. Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli adoptoi puolisonsa biologisen lapsen. Perheen sisäisistä adoptioista 127 tapahtui rekisteröityjen parien tai samaa sukupuolta olevien avioparien perheissä.


Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Adoptiot [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7363. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/adopt/2018/adopt_2018_2019-08-21_tie_001_fi.html