Tilastot aakkosittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

 A   C   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä 

Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hedelmöityshoidot
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hydrologiset havainnot
Tuottaja: Suomen ympäristökeskus
 A   C   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä