Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas totallöner störst i Nyland

meddelande | Lönestrukturstatistik 2021

Ändring

I fråga om lönestrukturstatistik har databastabellerna för år 2020 överförts till arkivdatabasen och i stället för dem har databastabellerna för statistikåret 2021 offentliggjorts.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 315 euro i månaden år 2021. Medeltalet för totallönerna var 3 738 euro. Medianen för totallönerna var 3 664 euro för män och 3 034 euro för kvinnor.

Viktiga punkter

 • Av landskapen hade Nyland de högsta medianlönerna, 3 661 euro, och Södra Savolax de lägsta, 2 999 euro.
 • Av näringsgrenarna var medianlönerna högst inom informations- och kommunikationsverksamhet, 4 451 euro, och lägst inom hotell- och restaurangverksamhet, 2 435 euro.
 • Den tiondel som fick de lägsta lönerna tjänade högst 2 302 euro och den tiondel som fick de högsta lönerna minst 5 578 euro.

Ändring

I fråga om lönestrukturstatistik har databastabellerna för år 2020 överförts till arkivdatabasen och i stället för dem har databastabellerna för statistikåret 2021 offentliggjorts.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.03.2023

Medianer för heltidsanställda löntagares totallöner efter yrkesklassificeringen 2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Sector
 • Yrkesklassificeringen 2010
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupp
 • Sector
 • Utbildningsnivå
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sector
 • Deltids
 • Yrkesklassificeringen 2010
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesklassificeringen 2010
 • Sector
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Jokimäki
överaktuarie
029 551 3939
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef