Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Lönestrukturstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare inom alla arbetsgivarsektorer, tim- och månadslönerna samt lönebildningen och lönespridningen. Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 314 euro i månaden år 2021. Medeltalet för totallönerna var 3 734 euro. Medianen för totallönerna var 3 663 euro för män och 3 034 euro för kvinnor. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 5 571 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 302 euro eller mindre.

Läs mer

meddelande | Lönestrukturstatistik 2021, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Övriga uppgifter i anknytning till statistiken

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Jokimäki
överaktuarie
029 551 3939
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna