Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien kokonaisansiot suurimmat Uudellamaalla

tiedote | Palkkarakenne 2021

Muutos

Palkkarakennetilaston vuoden 2020 tietokantataulukot siirtyivät arkistokantaan ja niiden tilalle julkistettiin tilastovuoden 2021 tietokantataulukot.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 315 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 738 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 664 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa.

Keskeisiä poimintoja

 • Maakunnista suurimmat mediaaniansiot olivat Uudellamaalla, 3 661 euroa ja pienimmät Etelä-Savossa, 2 999 euroa.
 • Toimialoista suurimmat mediaaniansiot olivat informaation ja viestinnän toimialalla, 4 451 euroa ja pienimmät majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, 2 435 euroa.
 • Pienimpiä palkkoja saava kymmenys ansaitsi enintään 2 302 euroa ja suurimpia palkkoja saava kymmenys vähintään 5 578 euroa.

Palkansaajista kymmenys ansaitsi vähemmän kuin 2 302 euroa

Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi vähemmän kuin 3 315 euroa, joka oli kokonaisansioiden mediaani vuonna 2021. Palkansaajista kymmenyksen ansiot olivat pienemmät kuin 2 302 euroa kuukaudessa. Toisessa päässä jakaumaa parhaiten ansaitseva kymmenys sai vähintään 5 578 euroa palkkaa.

Palkkojen hajonta vaihtelee toimialoittain. Esimerkiksi majoituksen ja ravitsemuksen toimialalla, jossa mediaaniansiot olivat pienimmät, vähiten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat enintään 2 000 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen vähintään 3 470 euroa. Vastaavasti informaation ja viestinnän toimialalla vähiten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat enintään 2 988 euroa ja eniten ansaitsevan vähintään 6 828 euroa kuukaudessa. Toimiala määritellään palkansaajan työpaikan pääasiallisen toiminnan mukaan.

Toimialojen välillä ansioiden eroihin vaikuttaa esimerkiksi palkansaajien ammattirakenne. Majoituksen ja ravitsemuksen toimialalla valtaosa palkansaajista oli palvelu- ja myyntityöntekijöitä, joilla on tyypillisesti pienemmät palkat kuin asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa toimivilla, joita työskentelee paljon esimerkiksi informaation ja viestinnän toimialalla.

Tilastossa julkaistavat ansiotiedot ovat kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi muun muassa yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat sekä työaikalisät, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Muutos

Palkkarakennetilaston vuoden 2020 tietokantataulukot siirtyivät arkistokantaan ja niiden tilalle julkistettiin tilastovuoden 2021 tietokantataulukot.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
10.03.2023

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansion mediaanit ammattiluokan mukaan 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Ammattiluokitus 2010
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikäryhmä
 • Työnantajasektori
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Osa-aikaisuus
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiluokitus 2010
 • Työnantajasektori
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkkarakenne@stat.fi
Hanna Jokimäki
yliaktuaari
029 551 3939
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.