Ämnen
Boende och byggande

Bostäder och bostadsbyggnader reparerades för 6,8 miljarder euro år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras den 16 juni 2022 och gamla tabell överföras till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av sina bostäder och bostadsbyggnader för 6,8 miljarder euro år 2021. Det belopp som användes för reparationerna ökade med 6,7 procent från nivån år 2020. Ökningen gäller reparationer av radhus samt egnahems- och parhus. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,7 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,3 miljarder euro och radhus för 870 miljoner euro.


Huvudpunkter

  • Värdet av reparationer av egnahems- och parhus ökade med 16,8 procent från året innan.
  • I flervåningshus sjönk det belopp som bostadsaktiebolag använde för reparationer med 11,2 procent, medan det belopp som användes för reparationer av lägenheter i flervåningshus ökade med 9,8 procent.
  • Värdet av radhusbolagens reparationer ökade med 4,1 procent och värdet av radhuslägenheternas reparationer med 12,6 procent.
  • De sammanlagda reparationerna av bostäder inomhus, oavsett hustyp, ökade med 18,0 procent och byggnadsreparationerna med 1,6 procent jämfört med året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bostadtyp
  • Orsaker till reparation
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Orsaker till reparation
  • Bostadsaktiebolagtyp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Renoveringstyp
  • Planerade tid
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Ansvarig avdelningschef