Maatalouden rakennetutkimus

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mataratu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Maatalouden rakennetutkimus on vertailukelpoinen tilasto kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatilojen ja puutarhayritysten rakenteesta. Tilasto sisältää tietoja maatilojen lukumäärästä, tuotantosuunnasta, omistusmuodosta, maankäytöstä, kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta, viljelijöistä ja maatilojen muusta työvoimasta, maataloustöihin käytetystä työajasta, maatilan ulkopuolisesta työssäkäynnistä, maatilojen muusta yritystoiminnasta, luomutuotannosta, maatilan koneista ja laitteista, lantaloista ja kasteltavissa olevasta pinta-alasta. Maatalouden rakennetutkimus tehdään 2 - 3 vuoden välein.

Asiasanat

maatalous, maatilat, puutarhatalous, työvoima, maatalouden liitännäiselinkeinot, maaseutuelinkeinot, yritykset, maatalouskoneet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mataratu/yht.html


Päivitetty 20.01.2015