Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Energian hinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ehi/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.

Tietosisältö

Tilastossa julkaistaan hinta- ja verotietoja energiatuotteista.

Käytetyt luokitukset

Tilastokeskuksen polttoaineluokitus, kuluttajatyyppi.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Osa hinnoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Muita tietolähteitä ovat mm. Energiateollisuus ry, Energiamarkkinavirasto, Turveteollisuusliitto ry, Tullihallituksen Ulkomaankauppatilasto, Öljyalan Keskusliitto.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain; maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto valmistuu ja julkaistaan 2,5 kuukautta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen: kesä-, syys-, joulu- ja maaliskuussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja vuoden 2005 toisesta neljänneksestä lähtien. Tätä vanhemmat tiedot ovat perustuneet Kauppa- ja teollisuusministeriön laatimiin tilastoihin ja ne on julkaistu Energiakatsauksen tilastoliitteessä.

Asiasanat

energia, energianhinta, energiavero, hake, hinnat, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, pelletit, polttoaineet, sähkön hinta, turve, öljy

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ehi/yht.html


Päivitetty 19.10.2017