Kaupallinen kalastus sisävesillä

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/aksis/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Sisävesien ammattikalastus -tilastossa esitetään sisävesien ammattikalastajien määrä ja ammattikalastuksen saalis lajeittain, alueittain ja pyydyksittäin.

Asiasanat

ammattikalastus, sisävesikalastus, kalastus, saaliit, kalastajat, kala, muikku

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aksis/yht.html


Päivitetty 13.09.2016