Käsitteet
Ulkomainen välitön omistajataho


Ulkomainen välitön omistajataho on ulkomainen yritys, jolla on suoraan yli 50 prosentin osuus kotimaisen yrityksen äänivallasta. Vrt. ulkomainen suora emo.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa