Begrepp
Utländsk direkt ägare


En utländsk direkt ägare är ett utländskt företag som direkt har mer än 50 procent av röstandelen i ett inhemskt företag. Jfr. utländskt direkt moderbolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa