Koululaitoksen oppilaitos

Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa säätelee jokin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden toiminta on rinnastettavissa säädösperusteisten oppilaitosten toimintaan.

Koululaitoksen oppilaitosten perusjako on:
- Yleissivistävät oppilaitokset
- Ammatilliset oppilaitokset
- Korkeakoulut
- Muut koululaitoksen oppilaitokset.

Määrittely perustuu Tilastokeskuksen oppilaitosluokitukseen - Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. (Koulutus, 1996, 3)Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.1998

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa