Begrepp




Nettoomflyttning mellan kommuner


Nettoomflyttningen mellan kommuner är skillnaden mellan inflyttning mellan kommuner och utflyttning mellan kommuner.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa