Totalnettoflyttning

Totalnettoflyttning är summan av nettoflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa