Finland i siffror

Finland i siffror innehåller centrala statistikuppgifter om 25 olika ämnesområden. Också internationella jämförande uppgifter ingår.

Datapaketet finns också i form av en elegant publikation Finland i siffror (9 x 15 cm, 48 sidor). Finland i siffror 2016 har utkommit på svenska, finska och engelska.

Beställningar och tilläggsuppgifterr


Senast uppdaterad 1.6.2016

Dela