Befolkning

Befolkning efter ålder i slutet av 2015

Befolkningsstruktur

Befolkningsprognos

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

De största kommunerna

Familjer, 2014

Familjer och barnfamiljer efter antalet barn i familjen, 2014

Befolkningsförändringar

Utländska medborgare i Finland

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

Asylsökande och flyktingar

Befolkning efter ålder i slutet av 2015

Ålder Totalt Män Kvinnor
  0–  4 294 378 150 579 143 799
  5–  9 307 718 157 405 150 313
10–14 293 927 150 064 143 863
15–19 301 171 154 051 147 120
20–24 339 216 173 332 165 884
25–29 342 528 175 568 166 960
30–34 356 932 183 915 173 017
35–39 345 816 177 811 168 005
40–44 317 879 162 832 155 047
45–49 350 369 177 270 173 099
50–54 374 501 188 139 186 362
55–59 368 110 182 452 185 658
60–64 371 660 181 417 190 243
65–69 381 263 183 252 198 011
70–74 261 165 121 120 140 045
75–79 197 194 84 974 112 220
80–84 144 235 56 388 87 847
85–89 93 704 30 175 63 529
90–94 37 406 9 248 28 158
95–99 7 377 1 386 5 991
100– 759 112 647
Totalt 5 487 308 2 701 490 2 785 818

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes1.xls

Uppdaterad: 1.4.2016

 

Befolkningsstruktur

  Enhet
 
1900 1950 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
31.12
Folkmängd
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 401 5 427 5 451 5 472 5 487
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 652 2 667 2 680 2 692 2 701
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 749 2 760 2 771 2 780 2 786
Ålder
 0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,3
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 65,4 64,8 64,2 63,7 63,2
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9 20,5
Språk 1)
Finska % 86,75 91,10 93,53 92,42 90,37 90,04 89,68 89,33 88,98 88,67
Svenska % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,42 5,39 5,36 5,34 5,31 5,29
Samiska % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Ryska % 0,29 0,12 0,08 0,54 1,01 1,08 1,15 1,22 1,27 1,32
Övriga % 0,01 0,08 0,42 1,37 3,16 3,45 3,77 4,09 4,40 4,69
Civilstånd
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 47,5 47,5 47,7 47,9 48,0
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,4 51,4 51,6 51,7 51,9
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 43,7 43,8 44,0 44,1 44,3
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 37,3 37,3 37,0 36,8 36,6
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 38,0 37,9 37,6 37,3 37,1
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,7 36,7 36,5 36,2 36,0
Frånskilda och 
änkor/änklingar 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7
Trossamfund
Ev.luth. kyrkan % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 77,3 76,4 75,3 73,8 73,0
Ortod. kyrkosamfundet % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6
Befolkningsregister 
eller okänd
% - 2,8 10,2 12,7 19,2 20,1 21,0 22,1 23,5 24,3
1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes2.xls

Uppdaterad: 21.4.2016

 

Befolkningsprognos

  Folkmängd
 
 
Ålder
0–14    15–64    65–   
1 000 %
2020 5 595 16,2 61,2 22,6
2030 5 769 15,3 59,1 25,6
2040 5 861 14,8 58,9 26,3
2050 5 914 14,6 58,1 27,3
2060 5 979 14,3 56,9 28,8

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes3.xls

Uppdaterad: 14.1.2016

 

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

Landskap
 
 
Landareal Folk-
mängd
 
För-
ändring, %
 
BNP 2) BNP/invånare
km2 mn € Hela landet = 100
1.1.2016 31.12.2015 1) 2015 1) *2013 *2013
Fasta Finland: 302 347 5 458 325 0,3 201 341 100
Nyland 9 097 1 620 261 1,1 77 496 132
Egentliga Finland 10 663 474 323 0,3 15 900 91
Satakunta 7 819 222 957 -0,5 7 678 92
Egentliga Tavastland 5 198 174 710 -0,4 5 558 85
Birkaland 12 585 506 114 0,5 17 384 94
Päijänne-Tavastland 5 124 201 615 -0,2 6 057 80
Kymmenedalen 5 149 178 688 -0,7 5 818 86
Södra Karelen 5 328 131 155 -0,5 4 689 95
Södra Savolax 14 257 150 305 -0,8 4 327 76
Norra Savolax 16 768 248 129 -0,1 7 562 82
Norra Karelen 17 761 164 755 -0,3 4 775 77
Mellersta Finland 16 703 275 780 0,2 8 186 80
Södra Österbotten 13 444 192 586 -0,4 5 848 81
Österbotten 7 752 181 679 0,3 6 810 102
Mellersta Österbotten 5 019 69 032 0,3 2 252 88
Norra Österbotten 36 812 410 054 0,4 12 872 86
Kajanaland 20 197 75 324 -1,0 2 069 69
Lappland 92 667 180 858 -0,5 6 060 89
Åland 1 553 28 983 0,2 1 338 126
Hela landet 303 900 5 487 308 0,3 202 743 100
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2016
2) Bruttonationalprodukt till marknadspris 
* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, nationalräkenskaper, befolkningsstatistik; Lantmäteriverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes4.xls

Uppdaterad: 1.4.2016

 

De största kommunerna

  Folkmängd Förändring, %
31.12.2015 1) 2015 1)
Helsingfors 628 208 1,2
Esbo 269 802 1,6
Tammerfors 225 118 0,9
Vanda 214 605 1,8
Uleåborg 198 525 1,1
Åbo 185 908 1,1
Jyväskylä 137 368 1,2
Lahtis 118 743 0,1
Kuopio 112 117 0,7
Kouvola 85 855 -0,7
Björneborg 85 363 -0,1
Joensuu 75 514 0,6
Villmanstrand 72 875 0,1
Tavastehus 68 011 0,1
Vasa 67 619 1,0
Rovaniemi 61 838 0,5
Seinäjoki 61 530 1,1
S:t Michel 54 665 0,1
Kotka 54 319 -0,4
Salo 53 890 -0,6
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2016

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes5.xls

Uppdaterad: 1.4.2016

 

Familjer, 2014

  Alla 
familjer
Familjer med 
0–17-åriga barn
Familjer med 
0–6-åriga barn
Personer/
familj
Familjer 1 473 666 573 566 289 134 2,8
Förändring 2013/2014, % 0,2 -0,4 -0,1  
Familjetyp
Äkta par utan barn 527 238 . . 2,0
Sambor utan barn 211 673 . . 2,0
Äkta par med barn 429 811 343 428 175 250 4,0
Sambor med barn 121 499 110 069 70 144 3,7
Mor och barn 149 668 103 115 40 308 2,5
Far och barn 31 342 16 430 3 046 2,3
Registrerat par, män 1) 991 3 - 2,0
Registrerat par, kvinnor 1) 1 444 521 386 2,6
1) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes6.xls

Uppdaterad:  7.1.2016

 

Familjer och barnfamiljer efter antalet barn i familjen, 2014

  Antalet under 18-åriga barn i familjen
1 2 3 4– Totalt
Barn i familjerna 247 882 440 974 228 099 138 808 1 055 763
% 23,5 41,8 21,6 13,1 100
Barnfamiljer 247 882 220 487 76 033 29 164 573 566
% 43,2 38,4 13,3 5,1 100

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes7.xls

Uppdaterad: 7.1.2016

 

Befolkningsförändringar

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1) 2014 ‰ 1) 2015 ‰ 1)
Levande födda 65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7 57 232 10,5 55 472 10,1
Döda 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5 52 186 9,6 52 492 9,6
Födelseöverskott 15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2 5 046 0,9 2 980 0,5
Inflyttning 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9 31 507 5,8 *26 363 *4,8
Utflyttning 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6 15 486 2,8 *14 464 *2,6
Nettoinvandring 7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3 16 021 2,9 *11 899 *2,2
Folkökning 24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5 20 483 3,8 15 555 2,8
Ingångna äktenskap 24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6 24 462 4,5 24 708 4,5
Registrerade partnerskap 322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1 333 0,1 318 0,1
Äktenskapsskillnader 13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5 13 682 2,5 13 939 2,5
Skilsmässor i registrerade 
partnerskap
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0 109 0,0 133 0,0
Förväntad återstående livslängd vid 0 års ålder
Män 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   77,8   78,2   *78,5  
Kvinnor 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   83,8   83,9   *84,1  
1) Av medelfolkmängden
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu1.xls

Uppdaterad: 21.4.2016

 

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i:
 
2014
 
%
 
Årsför-
ändring, %
2015
 
%
 
Årsför-
ändring, %
Estland 48 354 22,0 8,0 50 367 21,9 4,2
Ryssland 30 619 13,9 -0,4 30 813 13,4 0,6
Sverige 8 288 3,8 -1,1 8 174 3,6 -1,4
Kina 7 559 3,4 6,2 8 042 3,5 6,4
Somalia 7 381 3,4 -1,1 7 261 3,2 -1,6
Thailand 6 864 3,1 5,9 7 229 3,1 5,3
Irak 6 795 3,1 7,0 7 073 3,1 4,1
Indien 4 728 2,2 8,1 4 992 2,2 5,6
Turkiet 4 508 2,1 2,5 4 595 2,0 1,9
Vietnam 3 993 1,8 11,1 4 552 2,0 14,0
Storbritannien 4 280 1,9 5,7 4 427 1,9 3,4
Tyskland 4 044 1,8 1,8 4 112 1,8 1,7
Polen 3 684 1,7 11,0 3 959 1,7 7,5
Afghanistan 3 527 1,6 10,1 3 741 1,6 6,1
F.d. Serbien och 
Montenegro
3 360 1,5 6,5 3 535 1,5 5,2
Övriga 71 691 32,6 8,4 76 893 33,5 7,3
Totalt 219 675 100 5,9 229 765 100 4,6

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu2.xls

Uppdaterad: 1.4.2016

 

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ryssland 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103 2 317
Somalia 464 595 290 131 96 609 814 834
Irak 443 379 207 78 106 457 521 405
Estland 182 262 166 243 302 521 436 382
Turkiet 102 195 94 132 166 278 271 257
Afghanistan 102 279 186 108 100 510 479 251
Iran 218 329 180 137 145 451 341 219
F.d. Sudan 4 11 49 17 24 228 252 99
F.d. Serbien och Montenegro 232 324 154 109 106 297 209 94
Myanmar 5 18 7 3 9 56 177 141
Övriga 1 407 2 079 1 054 1 451 1 852 3 203 3 327 3 261
Totalt 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930 8 260
1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu4.xls

Uppdaterad: 21.12.2015

 

Asylsökande och flyktingar

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asylsökande 3 170 1 651 3 443 3 221 3 861 3 574 2 324 1 505 4 035 5 988 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 9 4 14 7 29 12 38 68 89 116 181 169 553 556 501
  Uppehållstillstånd
  beviljat
458 809 577 487 771 585 580 792 696 l  2) 1 257 2) 1 603 2) 1 102 2) 1 048 2) 1 271 2) 845
  Avslag 2 121 1 045 2 312 2 443 3 418 2 472 1 481 961 1 011 2 568 3 428 1 890 1 738 1 903 2 050
Familjeåterförening
  Positiva beslut 3) 214 475 363 303 162 355 129 267 467 444 423 l       495 611 875 1 094
  Avslag 3) 302 762 324 499 746 316 209 136 239 349 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035
Kvot 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Mottagna flyktingar 4) 1 212 1 857 1 558 1 202 1 662 1 501 1 142 1 793 2 219 2 611 5) 3 207 5) 1 724 5) 1 431 5) 1 782 5) 2 204
1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Under åren 2000–2010 kan ett och samma beslut gälla flera personer, fr.o.m. år 2011 bara en person
4) Kvotflyktingar, asylsökande som fått positivt beslut och flyktingar som tagits emot inom programmet för förenande av familjer
5) Exkl. flyktingar som väntar på kommunplacering i flyktingförläggningar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara 

Källor: Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu3.xls

Uppdaterad: 7.4.2015


Senast uppdaterad 4.5.2016

Dela