Befolkning

Innehåll

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2017 2018
Folkmängd, tusen          
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 513 5 518
Män 1 311 1 926 2 529 2 719 2 723
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 794 2 795
Ålder, %          
  0–14 år 35,1 30,0 18,1 16,2 16,0
15–64 år 59,6 63,4 66,9 62,5 62,2
65–84 år 5,2 6,4 13,5 18,7 19,2
85– år 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Medelålder, år          
Män  26,3 28,6 37,7 41,3 41,6
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,0 44,2
Språk 1), %          
Finska 86,8 91,1 92,4 87,9 87,6
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Samiska 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Ryska 0,3 0,1 0,5 1,4 1,4
Övriga 0,0 0,1 1,4 5,4 5,7
Civilstånd, %          
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,4 48,5
Män 63,0 55,6 51,1 52,2 52,4
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 44,6 44,7
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 36,1 35,9
Män 34,0 41,2 39,2 36,6 36,3
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 35,7 35,5
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,5 15,6
Män 3,0 3,2 9,7 11,2 11,3
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,7 19,8
Trossamfund, %          
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 70,9 69,8
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,6 1,7
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 26,3 27,4

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2017–2018 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2019

Befolkningens ålderstruktur 31.12Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrupInnehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2019

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2018 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 47 577 8,6
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 54 527 9,9
Födelseöverskott 7 403 1,4 10 093 1,9 -6 950 -1,3
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 31 106 5,6
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 19 141 3,5
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 11 965 2,2
Folkökning 9 813 1,9 23 849 4,4 4 789 0,9
Ingångna äktenskap            
Tvåkönade par 2) 27 749 5,4 31 925 6,0 23 412 4,2
Enkönade par 2) . . . . . . . . 387 0,1
Registrerade partnerskap . . . . 322 0,1 . . . .
Äktenskapsskillnader            
Tvåkönade par 2) 14 096 2,7 13 807 2,6 13 116 2,4
Enkönade par 2) . . . . . . . . 29 0,0
Skilsmässor i registrerade
partnerskap 2)
. . . . 64 0,0 103 0,0

1) Av medelfolkmängden
2) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.6.2019

Utvecklingen av folkmängden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Levande födda och döda

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2019

Flyttningsrörelse

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Flyttningsrörelse

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.6.2019

Befolkning efter härkomst, födelseland och språk 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2015 2016 2017 2018
Finska 4 865 628 4 857 795 4 848 761 4 835 778
Svenska 290 161 289 540 289 052 288 400
Samiska 1 957 1 969 1 992 1 995
Övriga språk totalt 329 562 353 993 373 325 391 746
Ryska 72 436 75 444 77 177 79 225
Estniska 48 087 49 241 49 590 49 691
Arabiska 16 713 21 783 26 467 29 462
Somaliska 17 871 19 059 20 007 20 944
Engelska 17 784 18 758 19 626 20 713
Kurdiska 11 271 12 226 13 327 14 054
Persiska, farsi 8 745 10 882 12 090 13 017
Kinesiska 10 722 11 334 11 825 12 407
Albanska 9 233 9 791 10 391 10 990
Vietnamesiska 8 273 9 248 9 872 10 440
Totalt 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2017 % 2018 % Årsförändring, %
Estland 51 539 20,7 51 456 20,0 -0,2
Ryssland 29 183 11,7 28 747 11,2 -1,5
Irak 11 729 4,7 13 078 5,1 11,5
Kina 8 742 3,5 9 230 3,6 5,6
Sverige 8 018 3,2 7 996 3,1 -0,3
Thailand 7 533 3,0 7 632 3,0 1,3
Somalia 6 677 2,7 6 448 2,5 -3,4
Afghanistan 5 792 2,3 6 198 2,4 7,0
Syrien 5 290 2,1 6 016 2,3 13,7
Vietnam 5 603 2,2 5 941 2,3 6,0
Övriga 109 346 43,8 114 830 44,6 5,0
Totalt 249 452 100 257 572 100 3,3

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ryssland 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766
Somalia 814 834 955 1 066 957 856
Irak 521 405 560 534 742 621
Estland 436 382 420 459 705 541
Afghanistan 479 251 242 376 469 339
Thailand 104 125 150 193 261 249
Iran 341 219 140 222 309 244
Sverige 146 186 165 206 212 210
Turkiet 271 257 229 264 313 210
Ukraine 157 141 145 163 281 202
Övriga 3 558 3 143 3 187 3 864 5 212 3 973
Totalt 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 13.9.2019

Asylsökande och flyktingkvot

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asylsökande 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046 4 548
Asylbeslut 1)            
  Asyl beviljad 556 501 1 112 4 586 2 528 1 852
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 1 271 845 767 3 159 1 256 888
  Avslag 3) 1 903 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976
Familjeåterförening            
  Positiva beslut 875 1 094 986 1 179 2 080 1 752
  Avslag 1 692 1 035 406 283 619 745
Flyktingkvot  750 1 050 1 050 750 750 750

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2019

Förväntad livslängd

Ålder 2000   2010   2018  
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  År          
  0 år 74,1 81,0 76,7 83,2 78,9 84,3
10 år 64,6 71,4 67,0 73,5 69,1 74,5
20 år 54,8 61,5 57,2 63,6 59,3 64,6
30 år 45,4 51,7 47,8 53,8 49,7 54,8
40 år 36,1 42,1 38,3 44,0 40,2 45,0
50 år 27,3 32,7 29,3 34,6 30,9 35,4
60 år 19,2 23,7 21,1 25,5 22,3 26,2
70 år 12,1 15,2 13,8 17,0 14,7 17,6
80 år 6,6 8,2 7,6 9,4 8,2 9,9

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2019

Familjer 2018

  Alla  Familjens Barnfamiljer med
  familjer medelstorlek 0–17-åriga barn 0–6-åriga barn
Totalt 1 468 681 2,8 561 965 272 606
Äkta par utan barn        
   Tvåkönade par 532 304 2,0 . .
   Enkönade par 1) 2 440 2,0 . .
Äkta par med barn        
   Tvåkönade par 404 142 4,0 324 092 156 949
   Enkönade par 2) 822 3,7 785 543
Sambor, tvåkönade par        
   Utan barn 220 179 2,0 . .
   Med barn 122 614 3,7 110 648 69 790
Mor och barn 152 888 2,6 108 112 41 918
Far och barn 33 292 2,3 18 328 3 406

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.6.2019

Barnfamiljer och antal barn 2018

0–17-åriga barn Barnfamiljer % Antal barn %
Totalt 561 965 100 1 037 995 100
1 barn 239 248 42,6 239 248 23,0
2 barn 219 788 39,1 439 576 42,3
3 barn 74 105 13,2 222 315 21,4
4+ barn 28 824 5,1 136 856 13,2

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Befolkningen efter landskap 2018

Områdesindelningen
enligt 1.1.2019
Folkmängd Årsförändring Födelse-
överskott
Totala
nettoflyttning
  31.12 % 1) 1) 2)
Nyland 1 671 024 0,9 2,3 8,5
Egentliga Finland 478 582 0,2 -2,1 4,8
Satakunta 218 624 -0,8 -5,2 -2,8
Egentliga Tavastland 171 364 -0,8 -3,8 -3,7
Birkaland 515 095 0,6 -0,7 7,0
Päijänne-Tavastland 200 629 -0,3 -3,9 1,1
Kymmenedalen 173 388 -1,2 -7,0 -4,5
Södra Karelen 128 756 -0,9 -6,2 -2,4
Södra Savolax 144 615 -1,8 -8,8 -8,7
Norra Savolax 245 602 -0,4 -3,7 -0,1
Norra Karelen 162 240 -0,5 -5,2 0,7
Mellersta Finland 275 521 -0,2 -2,6 1,1
Södra Österbotten 189 715 -0,6 -3,0 -3,2
Österbotten 180 794 -0,1 -0,2 -0,5
Mellersta Österbotten 68 437 -0,5 0,7 -5,6
Norra Österbotten 412 161 0,1 1,6 -0,7
Kajanaland 73 061 -1,2 -6,4 -5,5
Lappland 178 522 -0,4 -4,3 0,5
Åland 29 789 1,0 0,3 10,7
Hela landet 5 517 919 0,1 -1,3 2,8

1) Av medelfolkmängden
2) Preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Folkmängden i de största kommunerna

    Folkmängd Årsförändring, %
    31.12.2018 1) 2018 1)
1. Helsingfors 648 042 0,7
2. Esbo 283 632 1,6
3. Tammerfors 235 239 1,5
4. Vanda 228 166 2,3
5. Uleåborg 203 567 0,9
6. Åbo 191 331 0,9
7. Jyväskylä 141 305 0,8
8. Lahtis 119 951 0,3
9. Kuopio 118 664 0,4
10. Björneborg 84 403 -0,2
11. Kouvola 83 177 -1,2
12. Joensuu 76 551 0,6
13. Villmanstrand 72 699 -0,3
14. Vasa 67 552 0,2
15. Tavastehus 67 532 -0,2
16. Seinäjoki 63 288 1,0
17. Rovaniemi 62 922 0,8
18. S:t Michel 53 818 -0,8
19. Kotka 52 883 -1,2
20. Salo 52 321 -1,3
21. Borgå 50 262 0,2
22. Karleby 47 657 -0,1
23. Hyvinge 46 504 -0,5
24. Lojo 46 296 -1,0
25. Träskända 43 410 2,0
26. Nurmijärvi 42 665 1,2
27. Raumo 39 360 -0,7
28. Kyrkslätt 39 262 0,2
29. Tusby 38 664 0,0
30. Kajana 36 973 -0,7
31. Kervo 36 254 2,0
32. Nyslott 33 611 -3,0
33. Nokia 33 527 0,6
34. S:t Karins 33 458 1,1
35. Ylöjärvi 32 983 0,3
36. Kangasala 31 676 0,8
37. Vichtis 29 211 0,5
38. Riihimäki 28 736 -1,0
39. Raseborg 27 592 -0,9
40. Imatra 26 932 -1,2
41. Brahestad 24 811 -0,8
42. Sastamala 24 651 -0,7
43. Reso 24 178 -0,2
44. Hollola 23 602 -0,8
45. Lempäälä 23 206 1,7
46. Torneå 21 875 -0,2
47. Siilinjärvi 21 674 0,1
48. Idensalmi 21 472 -0,8
49. Valkeakoski 21 137 0,0
50. Kemi 21 021 -1,1

1) Kommuner totalt 311. Områdesindelningen enligt 1.1.2019.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.4.2019

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 8.1.2020