Befolkning

Befolkning efter ålder i slutet av 2013

Befolkningsstruktur

Befolkningsprognos

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

De största kommunerna

Familjer, 2013

Familjer och barn efter antalet barn i familjen, 2013

Befolkningsförändringar

Utländska medborgare i Finland

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

Asylsökande och flyktingar

Befolkning efter ålder i slutet av 2013

Ålder Män Kvinnor Totalt
  0–  4 154 901 148 105 303 006
  5–  9 153 815 147 058 300 873
10–14 148 863 142 279 291 142
15–19 159 903 153 643 313 546
20–24 174 276 166 595 340 871
25–29 174 367 165 567 339 934
30–34 180 608 170 172 350 780
35–39 174 775 165 351 340 126
40–44 161 204 154 636 315 840
45–49 186 147 182 119 368 266
50–54 187 930 187 002 374 932
55–59 184 987 189 252 374 239
60–64 186 942 194 226 381 168
65–69 170 935 185 301 356 236
70–74 107 976 127 939 235 915
75–79 81 987 109 574 191 561
80–84 54 199 89 561 143 760
85–89 27 473 60 612 88 085
90– 9 076 31 914 40 990
Totalt 2 680 364 2 770 906 5 451 270
År 2013 var medelåldern för män 40,5 och för kvinnor 43,3 år.
Det fanns 706 personer som fyllt 100 år, av vilka 89 var män och 617 kvinnor.

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes1.xls

Uppdaterad: 21.3.2014

 

Befolkningsstruktur

   Enhet
1900 1950 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
31.12
Folkmängd
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 256 5 277 5 300 5 326 5 351 5 375 5 401 5 427 5 451
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 572 2 584 2 597 2 612 2 625 2 638 2 652 2 667 2 680
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 683 2 693 2 704 2 715 2 726 2 737 2 749 2 760 2 771
Ålder
 0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 17,3 17,1 16,9 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,7 66,5 66,6 66,5 66,4 66,0 65,4 64,8 64,2
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 16,0 16,5 16,5 16,7 17,0 17,5 18,1 18,8 19,4
Språk 1)
Finska % 86,75 91,10 93,53 92,42 91,64 91,51 91,24 90,95 90,67 90,37 90,04 89,68 89,33
Svenska % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,50 5,49 5,46 5,44 5,43 5,42 5,39 5,36 5,34
Samiska % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Ryska % 0,29 0,12 0,08 0,54 0,75 0,80 0,85 0,92 0,97 1,01 1,08 1,15 1,22
Övriga % 0,01 0,08 0,42 1,37 2,07 2,17 2,41 2,66 2,90 3,16 3,45 3,77 4,09
Civilstånd
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,2 47,3 47,3 47,3 47,3 47,4 47,5 47,5 47,7
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,2 51,2 51,3 51,3 51,3 51,3 51,4 51,4 51,6
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,4 43,5 43,5 43,5 43,6 43,6 43,7 43,8 44,0
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,8 37,7 37,6 37,6 37,5 37,5 37,3 37,3 37,0
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,5 38,4 38,3 38,3 38,2 38,1 38,0 37,9 37,6
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 36,8 36,7 36,7 36,5
Frånskilda och
änkor/änklingar 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Trossamfund
Ev.luth. kyrkan % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 83,2 82,5 81,8 80,7 79,9 78,3 77,3 76,4 75,3
Ortod. kyrko-
samfundet
% 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4
Befolknings-
register eller
okänd
% - 2,8 10,2 12,7 14,5 15,1 15,9 16,9 17,7 19,2 20,1 21,0 22,1
1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2005 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes2.xls

Uppdaterad: 24.3.2014

 

Befolkningsprognos

  Enhet 2020 2030 2040 2050 2060
Folkmängd 1 000 5 631 5 848 5 985 6 096 6 228
0–14 år % 16,6 16,0 15,4 15,4 15,2
15–64 år % 60,8 58,4 58,4 57,7 56,6
65– år % 22,6 25,6 26,2 26,9 28,2

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes3.xls

Uppdaterad: 13.12.2012

 

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

Landskap Landareal Folkmängd Förändring,
%
BNP 2) BNP/invånare
km2 mn € Hela landet = 100
1.1.2014 31.12.2013 1) 2013 1) *2011 *2011
Fasta Finland: 302 339 5 422 604 0,5 187 422 100
Nyland 9 097 1 585 473 1,2 71 321 132
Egentliga Finland 10 661 470 880 0,4 14 843 91
Satakunta 7 819 224 556 -0,2 7 423 93
Egentliga Tavastland 5 199 175 481 0,0 4 892 80
Birkaland 12 585 500 166 0,7 16 184 94
Päijänne-Tavastland 5 124 202 424 -0,1 5 754 81
Kymmenedalen 5 148 180 845 -0,3 5 493 86
Södra Karelen 5 329 132 252 -0,1 4 724 101
Södra Savolax 14 260 152 518 -0,6 3 981 74
Norra Savolax 16 768 248 430 0,1 7 309 84
Norra Karelen 17 762 165 445 -0,2 4 500 77
Mellersta Finland 16 703 275 320 0,1 7 828 82
Södra Österbotten 13 444 193 977 0,0 5 467 81
Österbotten 7 752 180 384 0,4 6 384 102
Mellersta 
Österbotten
5 019 68 677 0,1 2 262 94
Norra Österbotten 35 508 403 287 0,7 11 639 84
Kajanaland 21 500 79 975 -0,9 2 039 71
Lappland 92 660 182 514 -0,2 5 379 84
Åland 1 552 28 666 0,6 1 171 119
Hela landet 303 891 5 451 270 0,5 188 679 100
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2014
2) Bruttonationalprodukt till marknadspris 
* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, nationalräkenskaper, befolkningsstatistik; Lantmäteriverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes4.xls

Uppdaterad: 27.3.2014

 

De största kommunerna

  Folkmängd Förändring, %
31.12.2013 1) 2013 1)
Helsingfors 612 664 1,4
Esbo 260 753 1,5
Tammerfors 220 446 1,4
Vanda 208 098 1,4
Uleåborg 193 798 1,5
Åbo 182 072 1,0
Jyväskylä 134 658 0,9
Kuopio 106 342 1,1
Lahtis 103 364 0,3
Kouvola 86 926 -0,4
Björneborg 83 497 0,3
Joensuu 74 471 0,4
Villmanstrand 72 658 0,3
Tavastehus 67 806 0,5
Vasa 66 321 1,0
Rovaniemi 61 215 0,6
Seinäjoki 60 354 1,3
Kotka 54 771 -0,2
S:t Michel 54 635 0,2
Salo 54 478 -0,7
Fr.o.m. början av år 2014 var antalet kommuner 320, av vilka 57 urbana kommuner,
64 tätortskommuner och 199 landsbygdskommuner.
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes5.xls

Uppdaterad: 21.3.2014

 

Familjer, 2013

  Alla 
familjer
Familjer med 
0–17-åriga barn
Familjer med
0–6-åriga barn
Personer/
familj
Familjer 1 471 085 575 683 289 448 2,8
Förändring 2012/2013, % 0,4 -0,5 0,1  
Familjetyp
Äkta par utan barn 525 933 . . 2,0
Sambor utan  barn 208 264 . . 2,0
Äkta par med barn 434 571 347 817 177 650 4,0
Sambor med barn 120 040 109 104 69 140 3,7
Mor och barn 149 110 102 152 39 483 2,5
Far och barn 30 955 16 163 2 858 2,3
Registrerat par, män 1) 905 2 . 2,0
Registrerat par, kvinnor 1) 1 307 445 317 2,5
1) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes6.xls

Uppdaterad:  11.12.2014

 

Familjer och barn efter antalet barn i familjen, 2013

  Antalet under 18-åriga barn i familjen
1 2 3 4– Totalt
Barn i familjerna 250 318 441 312 227 175 137 801 1 056 606
% 23,7 41,8 21,5 13,0 100
Familjer 250 318 220 656 75 725 28 984 575 683
% 43,5 38,3 13,2 5,0 100

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes7.xls

Uppdaterad: 11.12.2014

 

Befolkningsförändringar

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1)
Levande
födda
65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7
Döda 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5
Födelse-
överskott
15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2
Inflyttning 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9
Utflyttning 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6
Netto-
invandring
7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3
Folkökning 24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5
Ingångna 
äktenskap
24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6
Registrerade
partnerskap
322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1
Äktenskaps-
skillnader
13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5
Skilsmässor 
i registrerade
partnerskap
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0
Förväntad återstående livslängd vid 0 års ålder
Män 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   *77,8  
Kvinnor 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   *83,8  
1) Av medelfolkmängden
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu1.xls

Uppdaterad: 12.5.2014

 

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2012 % Årsförändring, % 2013 % Årsförändring, %
Estland 39 763 20,3 16,9 44 774 21,6 12,6
Ryssland 30 183 15,4 2,0 30 757 14,8 1,9
Sverige 8 412 4,3 -0,8 8 382 4,0 -0,4
Somalia 7 468 3,8 0,6 7 465 3,6 -0,0
Kina 6 622 3,4 7,5 7 121 3,4 7,5
Thailand 6 031 3,1 8,8 6 484 3,1 7,5
Irak 5 919 3,0 3,1 6 353 3,1 7,3
Turkiet 4 272 2,2 2,7 4 398 2,1 2,9
Indien 4 030 2,1 6,2 4 372 2,1 8,5
Storbritannien 3 878 2,0 5,8 4 048 2,0 4,4
Övriga 78 933 40,4 5,8 83 357 40,2 5,6
Totalt 195 511 100 6,8 207 511 100 6,1

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu2.xls

Uppdaterad: 21.3.2014

 

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ryssland 1 399 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103
Somalia 445 464 595 290 131 96 609 814
Irak 405 443 379 207 78 106 457 521
Afghanistan 101 102 279 186 108 100 510 479
Estland 176 182 262 166 243 302 521 436
Iran 213 218 329 180 137 145 451 341
Turkiet 110 102 195 94 132 166 278 271
F.d. Sudan 2 4 11 49 17 24 228 252
F.d. Serbien och Montenegro 248 232 324 154 109 106 297 209
Myanmar - 5 18 7 3 9 56 177
Övriga 1 334 1 407 2 079 1 054 1 451 1 852 3 203 3 327
Totalt 4 433 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930
1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu4.xls

Uppdaterad: 25.11.2014

 

Asylsökande och flyktingar

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asylsökande 3 170 1 651 3 443 3 221 3 861 3 574 2 324 1 505 4 035 5 988 4 018 3 088 3 129 3 238
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 9 4 14 7 29 12 38 68 89 116 181 169 553 556
  Uppehållstillstånd
  beviljat
458 809 577 487 771 585 580 792 696 l  2) 1 257 2) 1 603 2) 1 102 2) 1 048 2) 1 271
  Avslag 2 121 1 045 2 312 2 443 3 418 2 472 1 481 961 1 011 2 568 3 428 1 890 1 738 1 903
Familjeåterförening
  Positiva beslut 3) 214 475 363 303 162 355 129 267 467 444 423 l       495 611 875
  Avslag 3) 302 762 324 499 746 316 209 136 239 349 596 l    1 004 1 030 1 692
Kvot 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Mottagna flyktingar 4) 1 212 1 857 1 558 1 202 1 662 1 501 1 142 1 793 2 219 2 611 5) 3 207 5) 1 724 5) 1 431 5) 1 782
Immigrerade som 
flyktingar, fr.o.m. 1973–
18 835 20 692 22 250 23 452 25 114 26 615 27 757 29 550 31 769 34 380 5) 37 587 5) 39 311 5) 40 742 5) 42 524
1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Under åren 2000–2010 kan ett och samma beslut gälla flera personer, fr.o.m. år 2011 bara en person
4) Kvotflyktingar, asylsökande som fått positivt beslut och flyktingar som tagits emot inom programmet för förenande av familjer
5) Exkl. flyktingar som väntar på kommunplacering i flyktingförläggningar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara 

Källor: Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu3.xls

Uppdaterad: 22.4.2014

 


Senast uppdaterad 9.1.2015

Dela