Befolkning

Befolkning efter ålder i slutet av 2014

Befolkningsstruktur

Befolkningsprognos

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

De största kommunerna

Familjer, 2013

Familjer och barn efter antalet barn i familjen, 2013

Befolkningsförändringar

Utländska medborgare i Finland

Utlänningar som fått finskt medborgarskap

Asylsökande och flyktingar

Befolkning efter ålder i slutet av 2014

Ålder Män Kvinnor Totalt
  0–  4 153 486 146 650 300 136
  5–  9 155 317 148 856 304 173
10–14 149 597 142 702 292 299
15–19 156 492 150 090 306 582
20–24 174 762 167 324 342 086
25–29 174 020 165 545 339 565
30–34 183 123 172 264 355 387
35–39 177 106 167 323 344 429
40–44 160 576 154 103 314 679
45–49 181 712 177 605 359 317
50–54 188 443 187 142 375 585
55–59 183 866 187 031 370 897
60–64 183 321 191 909 375 230
65–69 181 087 195 527 376 614
70–74 110 037 128 836 238 873
75–79 85 233 113 191 198 424
80–84 55 027 88 410 143 437
85–89 28 807 62 247 91 054
90–94 8 472 27 055 35 527
95– 1 379 6 080 7 459
Totalt 2 691 863 2 779 890 5 471 753
År 2014 var medelåldern för män 40,7 och för kvinnor 43,4 år.
Det fanns 741 personer som fyllt 100 år, av vilka 100 var män och 641 kvinnor.

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes1.xls

Uppdaterad: 30.3.2015

 

Befolkningsstruktur

 
 
Enhet 1900 1950 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
  31.12 
Folkmängd 
Totalt 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 401 5 427 5 451 5 472
Män 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 652 2 667 2 680 2 692
Kvinnor 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 749 2 760 2 771 2 780
Ålder 
  0–14 år % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4
15–64 år % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 65,4 64,8 64,2 63,7
65– år % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9
Språk 1) 
Finska % 86,75 91,10 93,53 92,42 90,37 90,04 89,68 89,33 88,98
Svenska % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,42 5,39 5,36 5,34 5,31
Samiska % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Ryska % 0,29 0,12 0,08 0,54 1,01 1,08 1,15 1,22 1,27
Övriga % 0,01 0,08 0,42 1,37 3,16 3,45 3,77 4,09 4,40
Civilstånd 
Ogifta % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 47,5 47,5 47,7 47,9
  Män % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,4 51,4 51,6 51,7
  Kvinnor % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 43,7 43,8 44,0 44,1
Gifta 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 37,3 37,3 37,0 36,8
  Män % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 38,0 37,9 37,6 37,3
  Kvinnor % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,7 36,7 36,5 36,2
Frånskilda och änkor/änklingar 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3
  Män % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9
  Kvinnor % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Trossamfund 
Ev.luth. kyrkan % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 77,3 76,4 75,3 73,8
Ortod. kyrkosamfundet % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Övrig % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6
Befolkningsregister eller okänd % - 2,8 10,2 12,7 19,2 20,1 21,0 22,1 23,5
1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes2.xls

Uppdaterad: 14.4.2015

 

Befolkningsprognos

  Enhet 2020 2030 2040 2050 2060
Folkmängd 1 000 5 631 5 848 5 985 6 096 6 228
0–14 år % 16,6 16,0 15,4 15,4 15,2
15–64 år % 60,8 58,4 58,4 57,7 56,6
65– år % 22,6 25,6 26,2 26,9 28,2

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes3.xls

Uppdaterad: 13.12.2012

 

Areal, folkmängd och bruttonationalprodukt efter landskap

Landskap Landareal Folkmängd Förändring,
%
BNP 2) BNP/invånare
km2 mn € Hela landet = 100
1.1.2015 31.12.20141) 20141) *2012 *2012
Fasta Finland: 302 339 5 442 837 0,4 197 691 100
Nyland 9 097 1 603 388 1,1 74 714 130
Egentliga Finland 10 663 472 725 0,4 15 781 92
Satakunta 7 820 223 983 -0,3 7 798 94
Egentliga Tavastland 5 198 175 350 -0,1 5 600 87
Birkaland 12 585 503 382 0,6 17 383 96
Päijänne-Tavastland 5 124 202 009 -0,2 6 194 83
Kymmenedalen 5 149 179 858 -0,5 5 785 87
Södra Karelen 5 329 131 764 -0,4 4 649 95
Södra Savolax 14 258 151 562 -0,6 4 221 75
Norra Savolax 16 768 248 407 0,0 7 475 82
Norra Karelen 17 762 165 258 -0,1 4 611 76
Mellersta Finland 16 703 275 360 0,0 8 181 81
Södra Österbotten 13 443 193 400 -0,3 5 713 80
Österbotten 7 752 181 156 0,4 6 773 103
Mellersta 
Österbotten
5 019 68 832 0,2 2 228 88
Norra Österbotten 35 508 405 397 0,5 12 638 86
Kajanaland 21 499 79 258 -0,9 2 182 73
Lappland 92 660 181 748 -0,4 5 765 86
Åland 1 553 28 916 0,9 1 293 124
Hela landet 303 892 5 471 753 0,4 199 069 100
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2015
2) Bruttonationalprodukt till marknadspris 
* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, nationalräkenskaper, befolkningsstatistik; Lantmäteriverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes4.xls

Uppdaterad: 30.3.2015

 

De största kommunerna

  Folkmängd Förändring, %
31.12.2014 1) 2014 1)
Helsingfors 620 715 1,3
Esbo 265 543 1,8
Tammerfors 223 004 1,2
Vanda 210 803 1,3
Uleåborg 196 291 1,3
Åbo 183 824 1,0
Jyväskylä 135 780 0,8
Kuopio 111 289 1,1
Lahtis 103 754 0,4
Kouvola 86 453 -0,5
Björneborg 85 418 0,0
Joensuu 75 041 0,8
Villmanstrand 72 794 0,2
Tavastehus 67 976 0,3
Vasa 66 965 1,0
Rovaniemi 61 551 0,5
Seinäjoki 60 880 0,9
S:t Michel 54 605 -0,1
Kotka 54 518 -0,5
Salo 54 238 -0,4
Fr.o.m. början av år 2015 var antalet kommuner 317, av vilka 57 urbana kommuner,
64 tätortskommuner och 196 landsbygdskommuner.
1) Enligt områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes5.xls

Uppdaterad: 30.3.2015

 

Familjer, 2013

  Alla 
familjer
Familjer med 
0–17-åriga barn
Familjer med
0–6-åriga barn
Personer/
familj
Familjer 1 471 085 575 683 289 448 2,8
Förändring 2012/2013, % 0,4 -0,5 0,1  
Familjetyp
Äkta par utan barn 525 933 . . 2,0
Sambor utan  barn 208 264 . . 2,0
Äkta par med barn 434 571 347 817 177 650 4,0
Sambor med barn 120 040 109 104 69 140 3,7
Mor och barn 149 110 102 152 39 483 2,5
Far och barn 30 955 16 163 2 858 2,3
Registrerat par, män 1) 905 2 - 2,0
Registrerat par, kvinnor 1) 1 307 445 317 2,5
1) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes6.xls

Uppdaterad:  11.12.2014

 

Familjer och barn efter antalet barn i familjen, 2013

  Antalet under 18-åriga barn i familjen
1 2 3 4– Totalt
Barn i familjerna 250 318 441 312 227 175 137 801 1 056 606
% 23,7 41,8 21,5 13,0 100
Familjer 250 318 220 656 75 725 28 984 575 683
% 43,5 38,3 13,2 5,0 100

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vaes7.xls

Uppdaterad: 11.12.2014

 

Befolkningsförändringar

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1) 2014 ‰ 1)
Levande
födda
65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7 57 232 10,5
Döda 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5 52 186 9,6
Födelse-
överskott
15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2 5 046 0,9
Inflyttning 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9 *31 947 *5,8
Utflyttning 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6 *14 412 *2,6
Netto-
invandring
7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3 *17 535 *3,2
Folkökning 24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5 20 483 3,8
Ingångna 
äktenskap
24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6 24 462 4,5
Registrerade
partnerskap
322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1 333 0,1
Äktenskaps-
skillnader
13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5 13 682 2,5
Skilsmässor 
i registrerade
partnerskap
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0 109 0,0
Förväntad återstående livslängd vid 0 års ålder
Män 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   77,8   *78,2  
Kvinnor 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   83,8   *83,9  
1) Av medelfolkmängden
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu1.xls

Uppdaterad: 5.5.2015

 

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2013 % Årsförändring, % 2014 % Årsförändring, %
Estland 44 774 21,6 12,6 48 354 22,0 8,0
Ryssland 30 757 14,8 1,9 30 619 13,9 -0,4
Sverige 8 382 4,0 -0,4 8 288 3,8 -1,1
Kina 7 121 3,4 7,5 7 559 3,4 6,2
Somalia 7 465 3,6 0,0 7 381 3,4 -1,1
Thailand 6 484 3,1 7,5 6 864 3,1 5,9
Irak 6 353 3,1 7,3 6 795 3,1 7,0
Indien 4 372 2,1 8,5 4 728 2,2 8,1
Turkiet 4 398 2,1 2,9 4 508 2,1 2,5
Storbritannien 4 048 2,0 4,4 4 280 1,9 5,7
Tyskland 3 974 1,9 1,7 4 044 1,8 1,8
Vietnam 3 595 1,7 7,5 3 993 1,8 11,1
Polen 3 319 1,6 15,0 3 684 1,7 11,0
Afghanistan 3 202 1,5 7,1 3 527 1,6 10,1
F.d. Serbien och Montenegro 3 155 1,5 3,9 3 360 1,5 6,5
Övriga 66 112 31,9 5,3 71 691 32,6 8,4
Totalt 207 511 100 6,1 219 675 100 5,9

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu2.xls

Uppdaterad: 13.4.2015

 

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ryssland 1 399 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103
Somalia 445 464 595 290 131 96 609 814
Irak 405 443 379 207 78 106 457 521
Afghanistan 101 102 279 186 108 100 510 479
Estland 176 182 262 166 243 302 521 436
Iran 213 218 329 180 137 145 451 341
Turkiet 110 102 195 94 132 166 278 271
F.d. Sudan 2 4 11 49 17 24 228 252
F.d. Serbien och Montenegro 248 232 324 154 109 106 297 209
Myanmar - 5 18 7 3 9 56 177
Övriga 1 334 1 407 2 079 1 054 1 451 1 852 3 203 3 327
Totalt 4 433 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930
1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu4.xls

Uppdaterad: 25.11.2014

 

Asylsökande och flyktingar

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asylsökande 3 170 1 651 3 443 3 221 3 861 3 574 2 324 1 505 4 035 5 988 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651
Asylbeslut 1)
  Asyl beviljad 9 4 14 7 29 12 38 68 89 116 181 169 553 556 501
  Uppehållstillstånd
  beviljat
458 809 577 487 771 585 580 792 696 l  2) 1 257 2) 1 603 2) 1 102 2) 1 048 2) 1 271 2) 845
  Avslag 2 121 1 045 2 312 2 443 3 418 2 472 1 481 961 1 011 2 568 3 428 1 890 1 738 1 903 2 050
Familjeåterförening
  Positiva beslut 3) 214 475 363 303 162 355 129 267 467 444 423 l       495 611 875 1 094
  Avslag 3) 302 762 324 499 746 316 209 136 239 349 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035
Kvot 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Mottagna flyktingar 4) 1 212 1 857 1 558 1 202 1 662 1 501 1 142 1 793 2 219 2 611 5) 3 207 5) 1 724 5) 1 431 5) 1 782 5) 2 204
1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Under åren 2000–2010 kan ett och samma beslut gälla flera personer, fr.o.m. år 2011 bara en person
4) Kvotflyktingar, asylsökande som fått positivt beslut och flyktingar som tagits emot inom programmet för förenande av familjer
5) Exkl. flyktingar som väntar på kommunplacering i flyktingförläggningar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara 

Källor: Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket

Tabellen i Excelformat suoluk_vamu3.xls

Uppdaterad: 7.4.2015

 


Senast uppdaterad 5.5.2015

Dela