Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuonna 2014 eniten työpaikkoja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla
28.9.2016
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa (toimiala Q) työskenteli vuoden 2014 lopussa 386 000 henkeä. Toimialaan Q sisältyvät myös lasten päivähoitopalvelut. Vuosina 2007 - 2014 terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen määrä kasvoi 34 000:lla (9,8 %). Toimiala oli vuonna 2014 suurin työllistäjä, kun taas vuonna 2007 eniten työpaikkoja oli teollisuudessa (toimiala C), yhteensä 397 000. Vuonna 2014 teollisuuden työpaikkoja oli 103 000 vähemmän (-25,9 %).

Seuraava julkistus:
4.11.2016

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Jaa