Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Eniten työttömäksi jäi myyjiä vuonna 2015
4.11.2016
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2015 lopussa kaikista vuoden 2014 lopun työllisistä oli työttöminä noin 101 000 henkilöä 1) . Yleisimmin työttömäksi jäätiin myyjien (noin 4 800 henkilöä), talonrakentajien (2 700) ja toimistosiivoojien (2 600) ammattiryhmistä. Alle 29-vuotiaiden osuus työttömäksi jääneistä myyjistä ja talonrakentajista oli noin 30 prosenttia vuonna 2015. (Liitetaulukko 1.)

Seuraava julkistus:
9.12.2016

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Jaa