Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työttömistä 60 - 64-vuotiaista joka toinen pitkäaikaistyötön
28.5.2020
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa oli työttömiä 257 400, joista 60 - 64-vuotiaita oli 32 100 (12,5 %). Puolet 60 - 64-vuotiaista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys oli tässä ikäryhmässä lähes yhtä yleistä kaikilla koulutusasteilla. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Seuraava julkistus:
16.10.2020

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html