Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Personaluthyrning sysselsätter fler än tidigare - över 16 000 nya jobb inom arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster
21.9.2018
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet jobb inom näringsgrenen för arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster med 16 100 mellan åren 2013 och 2016. Näringsgrenen omfattar arbetsförmedling och rekrytering, personaluthyrning och övrigt tillhandahållande av personalfunktioner. Antalet jobb ökade inom denna näringsgren klart mer än inom övriga näringsgrenar. För den största minskningen av jobb under tre års tid stod detaljhandeln för. I sysselsättningsstatistiken bildar en sysselsatt ett jobb.

Nästa offentliggörande:
2.11.2018

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html