Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäljarna största gruppen som blev arbetslös år 2015
4.11.2016
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var omkring 101 000 personer av alla sysselsatta i slutet av år 2014 arbetslösa i slutet av år 2015 1) . De största grupperna som blev arbetslösa var försäljare (ungefär 4 800 personer), byggnadsarbetare (2 700) och kontorsstädare (2 600). Andelen personer under 29 år av försäljare och byggnadsarbetare som blev arbetslösa var ungefär 30 procent. (Tabellbilaga 1.)

Nästa offentliggörande:
9.12.2016

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela