Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2014 flest jobb inom näringsgrenen vård och omsorg; sociala tjänster
28.9.2016
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 386 000 personer inom vård och omsorg; sociala tjänster (näringsgren Q) i slutet av år 2014. Näringsgrenen Q omfattar också barndagvård. Under åren 2007 - 2014 ökade antalet jobb inom vård och omsorg; sociala tjänster med 34 000 (9,8 %). Näringsgrenen var den största sysselsättaren år 2014, medan det år 2007 fanns flest jobb inom tillverkning (näringsgren C), totalt 397 000. År 2014 fanns det 103 000 färre jobb (-25,9 %) inom tillverkning.

Nästa offentliggörande:
4.11.2016

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela