Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Av dem som avlade examen inom de humanistiska och konstnärliga områdena var 19 000 arbetslösa år 2015
9.12.2016
Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 375 000 av personerna i åldern 18 - 64 år till sin huvudsakliga verksamhet arbetslösa i slutet av år 2015. Arbetslösheten var störst bland dem som avlagt examen inom de humanistiska, konstnärliga och naturvetenskapliga områdena, minst bland dem med utbildning inom hälso- och socialvård. Risken för arbetslöshet var särskilt stor bland magistrar i teaterkonst (12,6 %) och dramainstruktörer (YH) (15,8 %). Risken för arbetslöshet beskriver den andel som går från att vara sysselsatt till att vara arbetslös ett år senare.

Nästa offentliggörande:
17.2.2017

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela