Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 13.12.2011

Energian kokonaiskulutus kasvoi 10 prosenttia vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,46 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2010, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 8 prosenttia edellisvuotta enemmän, 87,7 terawattituntia (TWh). Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 16 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö 11 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt olivat 59,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia ja ne kasvoivat 15 prosenttia vuodesta 2009.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Teollisuustuotannon elpyminen lisäsi energiankulutusta vuonna 2010. Kulutuksen nousuun vaikutti erityisesti energiavaltaisen teollisuuden eli metsä-, kemian- ja metallinjalostusteollisuuden tuotannon kasvu. Metsäteollisuus on teollisuuden suurin sähkönkäyttäjä ja merkittävin uusiutuvan energian käyttäjä. Sellun tuotannossa syntyvän mustalipeän käytön lisääntyminen vaikutti myös osaltaan uusiutuvan energian käytön kasvuun. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Energian kokonaiskulutus 2009–2010, terajoulea

  2009 2010 Muutos-%
Öljy 335 495 353 295 5
Puupolttoaineet 269 261 319 663 19
Ydinenergia 246 555 238 789 -3
Hiili 151 267 188 500 25
Maakaasu 134 568 148 680 10
Turve 71 978 94 545 31
Vesivoima 45 263 45 875 1
Sähkön nettotuonti 43 504 37 802 -13
Tuulivoima 996 1 060 6
Muut 32 441 35 639 10
Yhteensä 1 331 328 1 463 846 10

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus kasvoi 25 prosenttia. Kivihiilen käyttö kasvoi merkittävästi erillisessä lauhdevoiman tuotannossa. Turpeen käyttö kasvoi yli 31 prosenttia edellisvuodesta.

Edellisvuonna alkanut pohjoismaiden heikentynyt vesitilanne jatkui, mutta Suomessa vesivoiman tuotanto pysyi normaalina ja kasvoi reilun prosentin. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 6 prosenttia, mutta sen osuus oli edelleen vain 0,4 prosenttia tuotetusta sähköstä.

Ydinvoiman tuotanto vähentyi 3 prosenttia edellisvuoden korkeasta tasosta. Ydinenergialla tuotettiin 28 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Sähkön tuonti kasvoi 2 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Venäjältä, josta tuonnin määrä oli 11,6 TWh. Sen sijaan Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi edelleen nettomyyjänä. Sähköä vietiin kaikkiaan 55 prosenttia edellisvuotista enemmän, koska varsinkin Ruotsiin vienti kasvoi huomattavasti. Sähkön vientiä Ruotsiin lisäsi Pohjoismaiden huono vesitilanne sekä Ruotsin ydinvoimaloiden huoltoseisokit. Sähkön nettotuonti oli 12 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus kasvoi 8 prosenttia vuonna 2010. Teollisuuden ja lämmityskäyttöön ostetun sähkön käyttö kasvoi, mihin vaikutti teollisuustuotannon elpyminen ja keskimääräistä kylmempi talvi. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 87,7 terawattituntia.

Kaukolämmön kulutus kasvoi keskimääräistä kylmemmän sään johdosta. Kaukolämpöä kulutettiin 38,3 TWh. Vuonna 2010 kaukolämmön keskihinta oli 54,8 euroa/MWh, mikä oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009.

Liikenteen energiankulutus kasvoi noin 3 prosenttia verrattuna vuoteen 2009. Vuonna 2010 Tilastokeskuksen Energian hinnat -tilaston mukaan liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat, erityisesti dieselin ja moottoribensiinin osalta.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat lähes 15 prosenttia vuodesta 2009 ollen 59,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2009–2010, miljoonaa tonnia

  2009 2010 1) Muutos %
CO2-päästöt 2) 51,9 59,6 14,9
1) Ennakollinen luku
2) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi 19 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen Sähkön ja lämmön tuotanto -tilaston mukaan. Päästöjen kasvuun vaikutti erityisesti turpeen ja hiilen käytön lisääntyminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt olivat 79 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2010.

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (13.12.2011).


Lähde: Energiatilasto – Vuosikirja 2011. Tilastokeskus (ilmestyy vuoden 2012 alussa).

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]
Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2010/ekul_2010_2011-12-13_tie_001_fi.html