Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous - sektorin nielu 20 miljoonaa hiilidioksiditonnia
15.1.2019
Korjattu 15.1.2019. Korjattu luku on merkitty punaisella

Seuraava julkistus:
28.3.2019

Kuvaus: Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (raportointitaulukot, CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). YK:n ilmastosopimuksen ja sen alaisen Kioton pöytäkirjan lisäksi kasvihuonekaasut on raportoitava EU:lle vuosittain. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmasto.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html