Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Tuote- ja palvelutarjonta

PDF-julkaisut

Muut tuotteet ja palvelut

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/tup.html