Suomen virallinen tilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palvelualoilla mittava kasvu henkilöstön määrässä vuonna 2018
23.12.2019
Maassamme toimi 395 000 toimipaikkaa, joissa tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta vuonna 2018. Henkilöstön määrä kasvoi reilusti edellisvuodesta, peräti 45 000. Yli puolet lisäyksestä toteutui palvelualojen (TOL H-S) toimipaikoissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta.

Seuraava julkistus:
21.12.2020

Kuvaus: Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja toimintaa alueittain, toimialoittain, ja kokoluokittain. Tilastoaineisto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Tilaston yhteydessä esitetään tilastotietoja myös julkiyhteisöjen toimipaikoista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: toimipaikka, henkilöstö, toimialat, liikevaihto, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Julkisyhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen
23.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/index.html