Suomen virallinen tilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Teollisuuden jalostusarvo kasvoi vuonna 2015
29.9.2016
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkien teollisuuden (TOL BCDE) toimipaikkojen yhteenlaskettu bruttoarvo vuonna 2015 oli 119,7 miljardia euroa. Teollisuuden bruttoarvo pysyi edellisen vuoden tasolla. Jalostusarvo kuitenkin kasvoi 4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja oli 30,6 miljardia. Eniten teollisuuden toimialoista jalostusarvon kasvuun vaikuttivat paperin valmistus (TOL17) sekä koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (TOL19).

Seuraava julkistus:
21.12.2016

Kuvaus: Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain. Tilasto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Syksyllä ilmestyvä ennakkotilasto on sisällöltään suppeampi ja se keskittyy teollisuuden toimialoihin, joita ovat Tol B Kaivostoiminta ja louhinta, Tol C Teollisuus, Tol D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Tol E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: toimipaikka, henkilöstö, toimialat, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuotta 2014 koskeva alueellinen yritystoimintatilasto julkaistaan tavallista suppeammalla sisällöllä
18.12.2015
Julkistuksesta jää puuttumaan toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvoja koskevat tiedot.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/

Jaa