Suomen virallinen tilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palvelut työllistivät vuonna 2014
18.12.2015
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi noin 364 000 yritystä vuonna 2014. Yrityksillä oli yhteensä 395 000 toimipaikkaa. Toimipaikat työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 1,4 miljoonaa henkilöä. Lähes puolet työllisistä toimi eri palvelutoimialoilla. Palvelualojen merkitys työllistämisessä vaihteli huomattavasti maakunnittain. Kuitenkin kaikissa maakunnissa palvelujen osuus toimipaikkojen henkilöstömäärästä ylitti 30 prosenttia.

Seuraava julkistus:
29.9.2016

Kuvaus: Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain. Tilasto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Syksyllä ilmestyvä ennakkotilasto on sisällöltään suppeampi ja se keskittyy teollisuuden toimialoihin, joita ovat Tol B Kaivostoiminta ja louhinta, Tol C Teollisuus, Tol D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Tol E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: toimipaikka, henkilöstö, toimialat, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuotta 2014 koskeva alueellinen yritystoimintatilasto julkaistaan tavallista suppeammalla sisällöllä
18.12.2015
Julkistuksesta jää puuttumaan toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvoja koskevat tiedot.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.8.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/

Jaa