Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Metallindustrin var tillväxtmotor för industrin i de flesta landskap år 2017
24.1.2019
Produktionen på arbetsställen inom industrin (TOL B-E) ökade snabbare än inom tjänster (TOL H-S), handel (TOL G) och byggverksamhet (TOL F) år 2017. Bruttovärdet av industriproduktionen var 129 miljarder euro, dvs. en tillväxt på 11 miljarder från året innan. Hälften av ökningen, omkring 6 miljarder, stod industrins största näringsgren metallindustrin för (TOL 24-30,33). Sett till landskap var metallindustrins andel av tillväxtsiffrorna för industrin över hälften i flera landskap.

Nästa offentliggörande:
23.12.2019

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras
28.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html