Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förädlingsvärdet inom tillverkning ökade med ett par procent år 2016
29.9.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda förädlingsvärdet för produktionen hos arbetsställen inom tillverkning (TOL C) 27 miljarder euro år 2016. Detta var en ökning med 2 procent från året innan. Det fanns stora variationer i utvecklingen av förädlingsvärdet mellan olika näringsgrenar inom tillverkning. Den mest betydande ökningen visade den kemiska industrin.

Nästa offentliggörande:
21.12.2017

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt
18.12.2015
Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html

Dela