Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Tjänsterna sysselsatte år 2014
18.12.2015
Enligt Statistikcentralen var omkring 364 000 företag verksamma i Finland år 2014. Företagen hade sammanlagt 395 000 arbetsställen. Arbetsställena sysselsatte 1,4 miljoner personer mätt med begreppet helårssysselsättning. Nästan hälften av de sysselsatta verkade inom olika servicenäringar. Servicenäringarnas betydelse vid sysselsättningen varierade avsevärt efter landskap. Tjänsterna sysselsatte dock över 30 procent av antalet anställda på arbetsställena i alla landskap.

Nästa offentliggörande:
29.9.2016

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt
18.12.2015
Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html

Dela