Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nyland fortfarande populärt år 2015
21.12.2016
Enligt Statistikcentralen fanns det 360 000 företag i Finland år 2015. Antalet arbetsställen var totalt 392 000. Arbetsställena sysselsatte 1,4 miljoner personer mätt med begreppet helårssysselsättning. Nästan en tredjedel av hela landets arbetsställen och nästan hälften av omsättningen är koncentrerad till Nyland.

Nästa offentliggörande:
29.9.2017

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt
18.12.2015
Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html

Dela