Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förädlingsvärdet inom industrin ökade år 2015
29.9.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda bruttovärdet för alla arbetsställen inom industrin (TOL BCDE) 119,7 miljarder euro år 2015. Bruttovärdet var på samma nivå som året innan. Förädlingsvärdet ökade dock med 4 procent jämfört med året innan och uppgick till 30,6 miljarder euro. Av de industriella näringsgrenarna stod papperstillverkningen (TOL17) samt tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (TOL19) för den största ökningen av förädlingsvärdet.

Nästa offentliggörande:
21.12.2016

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt
18.12.2015
Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html

Dela