Finlands officiella statistik

Köttproduktion områdesvis

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Köttproduktion områdesvis
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Den områdesvisa statistiken över köttproduktionen är en årsstatistik som innehåller uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och fårkött enligt område. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna och på nötkreatursregistret. Statistiken innehåller uppgifter om köttproduktionen enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral och enligt stödområde. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, köttproduktion, slakt, slakterier, nötkött, griskött, fårkött.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köttproduktion områdesvis [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/allidt/index_sv.html