Beskrivning

Den områdesvisa statistiken över köttproduktionen är en årsstatistik som innehåller uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och fårkött enligt område. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna och på nötkreatursregistret. Statistiken innehåller uppgifter om köttproduktionen enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral och enligt stödområde. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köttproduktion områdesvis [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/allidt/meta_sv.html