Suomen virallinen tilasto

Alueittainen lihantuotanto

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Alueittainen lihantuotanto
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Alueittainen lihantuotantotilasto on vuositilasto, joka sisältää tietoa naudanlihan, sianlihan ja lampaanlihan alueittaisesta tuotannosta. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin ja nautarekisteriin. Tilasto sisältää tietoa lihantuotannosta kunnittain, työvoima- ja elinkeinokeskuksittain ja tukialueittain. Tietoa on saatavilla myös muilla alueluokituksilla.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, lihantuotanto, teurastus, teurastamot, naudanliha, sianliha, lampaanliha.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueittainen lihantuotanto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 25.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/allidt/index.html