Alueittainen lihantuotanto

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/allidt/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Alueittainen lihantuotantotilasto on vuositilasto, joka sisältää tietoa naudanlihan, sianlihan ja lampaanlihan alueittaisesta tuotannosta. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin ja nautarekisteriin. Tilasto sisältää tietoa lihantuotannosta kunnittain, työvoima- ja elinkeinokeskuksittain ja tukialueittain. Tietoa on saatavilla myös muilla alueluokituksilla.

Asiasanat

maatalous, lihantuotanto, teurastus, teurastamot, naudanliha, sianliha, lampaanliha

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/allidt/yht.html


Päivitetty 20.01.2015