Käsitteet
Verotulot


Kunnan tulovero kirjataan tilinpäätöksessä verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Kunnan tuloveron tilikaudelle kohdistuvia tilityksiä ovat
- ennakonpidätysten ja ennakonkannon tilitykset kuukausittain
- verotusmenettelylain mukaisten verojen tilitykset tilikautta edeltäviltä verovuosilta
- oikaisutilitykset.

Yhteisöveron tilikaudelle kohdistuvia tilityksiä ovat ennakonkannon tilitykset ja muut yhteisöveron tilitykset. Kunnan kiinteistöverotuloksi kirjataan tilikauden aikana tilitetty kiinteistövero. Koiravero, jonka maksuunpanosta ja kantamisesta huolehtii kunta, kirjataan laskutustilikauden tuloksi tai kertymän mukaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Verotulot ovat talousarviovuoden aikana (tilitysperusteisena) kertyväksi arvioidut kunnan verotulot. Verotulot sisältävät kunnallisveron, kiinteistöveron, yhteisöveron tuoton sekä muut verotulot.  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1998 - 31.12.1999

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa