Käsitteet
Vanha asunto


Vanhat asunnot ovat muita kuin uusia tai tuntemattomia asuntoja. (Tuntemattomia ovat asunnot, joiden rakennusvuotta ei tiedetä.) (Vrt. uusi asunto.)Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa